Now showing items 1-2 of 2

  • Hierarchia i problemy demograficzne miast wschodniego pogranicza Polski (added: 2014-02-28) 

    Brzosko-Sermak, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Polskie miasta nadgraniczne stały się przedmiotem badań ze względu na specyficzne położenie, które w zasadniczy sposób wpływa na ich możliwości rozwojowe. Badania objęły obszary północno-wschodniej i wschodniej Polski, ...
  • Zmiany warunków mieszkaniowych w regionie miejskim Krakowa (added: 2014-07-30) 

    Raźniak, Piotr; Brzosko-Sermak, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę wybranych współczynników dotyczących infrastruktury mieszkaniowej w regionie miejskim Krakowa. Teren badań analizowano w dwóch płaszczyznach, w podziale na pierścienie gmin ...