Now showing items 1-1 of 1

  • Bieda i wykluczenia społeczne. Prolegomena (added: 2014-01-17) 

    Kubiak, Hieronim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Fenomen biedy i jej skutków należy do kategorii zjawisk analizowanych od tysiącleci. A jednak nadal nie rozstrzygnięto sporu o status ontologiczny biedy i, w konsekwencji, o możliwość jej trwałej eliminacji z życia ...