Now showing items 1-2 of 2

  • Czynniki wpływające na motywację obywateli do aktywnego udziału w życiu publicznym (added: 2023-02-01) 

    Bednarczyk-Płachta, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
    Zmiany zachodzące w obrębie prawa administracyjnego są wynikiem motywacji, która determinuje działania obywateli do uczestniczenia w życiu publicznym, oraz wpływu tworzonych norm prawnych na możliwości aktywnego udziału ...
  • Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych (added: 2015-01-08) 

    Bednarczyk-Płachta, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zagadnienia e-learningu w programach nauczania szkół wyższych. Funkcjonowanie i rozwój społeczeństwa informatycznego wymusza zamiany sposobu kształcenia, nie tylko pod względem ...