Now showing items 1-1 of 1

  • Źródlany epizod w badaniach Profesora (added: 2021-06-24) 

    Baścik, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    W latach 2010–2013 w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografi i i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowano projekt badawczy, którego celem były interdyscyplinarne badania źródeł Wyżyny ...