Now showing items 256-275 of 276

  Title
  Zabezpieczenie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych [1]
  Zachowania zdrowotne młodzieży w wieku adolescencji z wadami wrodzonymi twarzoczaszki [1]
  Zależność pomiędzy ekspresją kolagenu typu IV a obecnością receptorów estrogenowych w tkance nowotworowej oraz w tkance prawidłowej gruczołu piersiowego kobiet [1]
  Zależność zakładowa [1]
  Zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi - ocena regulacji prawnych [1]
  Zarys diagnozy jakości pracy nauczyciela akademickiego [1]
  Zarys psychologiczno-społecznych implikacji mobbingu jako zjawiska zagrażającego zdrowiu [1]
  Zasadność tradycji i symboliki we współczesnym pielęgniarstwie [1]
  Zasięg ubóstwa w Polsce na tle Europy w kontekście strategii „Europa 2020” i Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym [1]
  Zastosowanie hydroksykwasów w kosmetologii [1]
  Zdroje odolnosti v rodine pri starostlivosti o chronicky choré dieťa [1]
  Zdrowie jako wartość w świetle wyników badania osób zdrowych i po zawale serca [1]
  Zmiany warunków mieszkaniowych w regionie miejskim Krakowa [1]
  Zmienność stopy dyskonta dla wyborów w czasie [1]
  Znaczenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich metropolii i ich oddziaływanie na otaczające je obszary [1]
  Zróżnicowanie migracji ludności w Gminie Wielka Wieś, jako wyraz procesów suburbanizacji strefy podmiejskiej Krakowa [1]
  Związki literatury i filozofii. Subiektywny przewodnik bibliograficzny [1]
  Żywienie a stężenia hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu) u kobiet w wieku rozrodczym: Implikacje dla ryzyka raka piersi [1]
  СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ ВІДПОЧИНКУ НА ЧОРНОМУ МОРІ [1]
  „Ideologia gender” i Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w polskich mediach katolickich [1]