Now showing items 225-244 of 276

  Title
  Vision of international relations in islamist ideology [1]
  W stronę fińskiej edukacji – inspiracje dla kształcenia studentów kierunków nauczycielskich [1]
  Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji – udręka czy szansa na poprawę szkolnictwa wyższego [1]
  Wiedza medyczna niezbędnym elementem kształcenia nowoczesnego pedagoga [1]
  Wiedza uczniów na temat zagrożeń płynących z palenia papierosów - wyniki badań ankietowych [1]
  Wielkomiejska bieda w Polsce [1]
  Wolność jako cel wychowania: wizja tradycyjna i postmodernistyczna [1]
  Wpływ dofinansowania ze środków EFS na rozwój współpracy środowiska naukowo-badawczego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw [1]
  Wpływ hormonów na starzenie się skóry [1]
  Wpływ promieniowania UV na skórę [1]
  Wpływ róż na zdrowie – farmakologiczne i biochemiczne działanie ekstraktów z płatków Rosa rugosa i Rosa damascena [1]
  Wpływ wspólnych wartości na zjawisko izomorfizmu organizacyjnego [1]
  Wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Bielska-Białej na jakość życia jego mieszkańców [1]
  Wsparcie społeczne jako element instytucjonalnej pomocy rodzinie z osobą zależną [1]
  Wspólnota i przyszli obywatele [1]
  Współczesne epidemie [1]
  Współczesne Polki - trudność w wyborze ról [1]
  Współczesne uwarunkowania globalnej i regionalnej odpowiedzialności ekologicznej. [1]
  Wybrane aspekty długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych [1]
  Wybrane aspekty kondycji finansowej polskich gospodarstw domowych [1]