Now showing items 212-231 of 276

  Title
  Uczelniany system kształcenia na odleglość a KRK [1]
  Uczelnie niepubliczne – sukces czy niechciany produkt wolnego rynku [1]
  Uczestnictwo polityczne w obliczu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych [1]
  Udział hormonów płciowych w patofizjologii cellulitu [1]
  Udział metabolitów pośrednich w metabolizmie estrogenów w uszkodzeniach oksydacyjnych DNA kobiet w ciąży analizowany metodą ścieżek [1]
  Udział metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej w transformacji prawidłowych melanocytów w komórki czerniaka złośliwego [1]
  Udział polimorfizmu genetycznego w biosyntezie estrogenów. Ryzyko nowotworów hormonozależnych [1]
  Udział profesjonalistów i nieprofesjonalistów w działaniach samoopiekuńczych związanych bezpośrednio ze zdrowiem pacjentów z POChP [1]
  Umiejętność niesienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym patologią społeczną przez pielęgniarki środowiskowe [1]
  Unilateralne sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA wobec Iranu po 1979 roku [1]
  Uniwersytet - tradycja i współczesne wyzwania [1]
  Urozmaicone spożycie żywności przez studentów różnych uczelni w Polsce [1]
  Ułatwienia w obsłudze celnej stosowane przez służbę celną wobec przedsiębiorców w ramach obrotu towarowego z zagranicą [1]
  Vision of international relations in islamist ideology [1]
  W stronę fińskiej edukacji – inspiracje dla kształcenia studentów kierunków nauczycielskich [1]
  Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji – udręka czy szansa na poprawę szkolnictwa wyższego [1]
  Wiedza medyczna niezbędnym elementem kształcenia nowoczesnego pedagoga [1]
  Wiedza uczniów na temat zagrożeń płynących z palenia papierosów - wyniki badań ankietowych [1]
  Wielkomiejska bieda w Polsce [1]
  Wolność jako cel wychowania: wizja tradycyjna i postmodernistyczna [1]