Now showing items 116-135 of 276

  Title
  O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego [1]
  O koniecznej koegzystencji nauk penalnych i nie tylko - kilka uwag w kontekście dylematu: stabilność czy zmienność prawa karnego [1]
  O prorodzinnej misji TVP uwag kilka, czyli telenowele a kapitał społeczny [1]
  Obżarstwo i opilstwo czy nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu? [1]
  Ocena funkcjonowania biopsychospołecznego pacjentów z rakiem jelita grubego w czasie chemioterapii (dla potrzeb opieki pielęgniarskiej) [1]
  Ocena przygotowania pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa do opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową odczuwającym ból [1]
  Od leninowskiej koncepcji prasy do wolnych mediów. Koncepcja „nowego ładu informacyjnego” w „Porozumieniach Okrągłego Stołu” [1]
  Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na kondycję płodu [1]
  Odpowiedzialna przedsiębiorczość i innowacyjność technologiczna [1]
  Odpowiedzialna przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa [1]
  Organizacja oparta na wiedzy jako podstawa przedsiębiorczego zarządzania [1]
  Pacjent z podejrzeniem czerniaka w Poradni Chirurgii Onkologicznej [1]
  Państwo neutralne w cyberprzestrzeni [1]
  Partia Piratów jako egzemplifikacja ewolucji ruchów społeczno-politycznych [1]
  Partnerstwo publiczno-prywatne. Zastosowanie formuły w Polsce i na świecie ze szczegółowym omówieniem inwestycji szpitalnych w autonomicznej aglomeracji Madrytu [1]
  Perspektywy zakończenia Rundy Katarskiej w ramach WTO [1]
  Poczucie sensu życia oraz postawa wobec siebie jako kategorie salutogenetyczne. Badania mężczyzn po zawale serca [1]
  Podobieństwo zbiorów [1]
  Podróż morska [1]
  Podstawowe pojęcia i zakres międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego [1]