Now showing items 75-94 of 276

  Title
  Karalność kazirodztwa jako naruszenie wolności seksualnej [1]
  Kierunki zmian w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie kryzysu gospodarczego [1]
  Kobiety w kampaniach społecznych Unii Europejskiej [1]
  Kompetencje absolwenta pedagogiki resocjalizacyjnej [1]
  Komunikacja międzykulturowa i lokalizm - (r)ewolucja w polskim public relations? [1]
  Koncepcje menadżerskie w zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie a interesariusze [1]
  Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynku Niemiec przed i po akcesji z UE [1]
  Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej [1]
  Kontrakt socjalny jako narzędzie realizacji zadań pomocy społecznej (aspekty prawne) [1]
  Kontrola astmy oskrzelowej na etapie rehabilitacji medycznej [1]
  Kontrowersyjne regulacje obciążeń daninowych gospodarstw rolnych [1]
  Kościół w procesie transformacji w latach 1989-2014. Od mediacji i współpracy do politycznego dyktatu [1]
  Kryzys fiskalny krajów strefy euro a programy naprawcze na lata 2010-2012. Euroland 2010 – czy to tylko kryzys fiskalny krajów PIIGS? [1]
  Kryzys przywództwa w dobie marketingu politycznego [1]
  Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci najmłodszych – język nianiek [1]
  Który zbiór wybrać? [1]
  Language Needs Analysis as the First Step in Designing an LSP Test for Police Officers. [1]
  Legitymizacja działań przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie [1]
  Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych [1]
  Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji [1]