Now showing items 51-70 of 276

  Title
  Final-Year Medical Students’ Opinions Concerning the Stages of Life and Age of Women that are Predisposed to Stress Urinary Incontinence [1]
  From the communist doctrine of media to free media. The concept of a new information order in the Round Table Agreements [1]
  Fulfilment of social needs as a manifestation of corporate flexibility [1]
  Gender in politics. Prospects and recommendations [1]
  Genom człowieka a środowisko [1]
  Globalizacja światowej gospodarki a trendy we współczesnej turystyce [1]
  Gospodarcze zastosowania algorytmów genetycznych [1]
  Granica filozofii. Metafora w filozofii na przykładzie języka Józefa Tischnera [1]
  Granice wymiaru kary przewidziane przez ustawę i dolegliwość kary - kilka uwag w kontekście zakazu z arL: 18 k.s.h. [1]
  Healthism - afirmacja promocji zdrowia czy współczesne zagrożenie behawioralne? [1]
  Heterogenność puli kwasów tłuszczowych w organizmie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem metabolizmu tych związków w okresie ciąży [1]
  Hierarchia i problemy demograficzne miast wschodniego pogranicza Polski [1]
  Hodowla skóry – techniki molekularne w kosmetologii [1]
  Imigracja ludności do Polski w pierwszej dekadzie XXI w. Wybrane aspekty [1]
  INFLUENCE VALUE ORIENTATIONS PARENTS FOR UPBRINGING OF A HEALTHY CHILD [1]
  Internet w Polsce [1]
  Internet – niewykorzystana szansa promocji polskiej nauki [1]
  Internetowe źródła wiedzy jako alternatywa dla komercyjnych form dokształcania pracowników [1]
  Intuicja w podejmowaniu decyzji kierowniczych [1]
  Islam - Zachód: jaka przyszłość? [1]