Now showing items 43-62 of 276

  Title
  Edukacja polityczna. Rozum i nowi obywatele [1]
  Edukacja zdrowotna jako narzędzie zdrowia publicznego w walce z nowotworami [1]
  Elementy zapobiegające nadmiernym odliczeniom darowizn na gruncie podatków dochodowych w ostatniej dekadzie XX wieku a w pierwszej dekadzie XXI wieku [1]
  Emila Bobrowskiego odpowiedź na dylematy pokolenia [1]
  Endokrynny wpływ tkanki tłuszczowej na stan skóry [1]
  Euroland z perspektywy paradygmatu ekonomii integracji. Wybrane aspekty w kontekście kryzysu fiskalnego [1]
  Europejskie standardy ochrony przed ubóstwem, marginalizacją społeczną i bezdomnością (art. 30 i art. 31 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej) [1]
  Ewaluacja zajęć dydaktycznych przez studentów. Teoria i praktyka [1]
  Final-Year Medical Students’ Opinions Concerning the Stages of Life and Age of Women that are Predisposed to Stress Urinary Incontinence [1]
  From the communist doctrine of media to free media. The concept of a new information order in the Round Table Agreements [1]
  Fulfilment of social needs as a manifestation of corporate flexibility [1]
  Gender in politics. Prospects and recommendations [1]
  Genom człowieka a środowisko [1]
  Globalizacja światowej gospodarki a trendy we współczesnej turystyce [1]
  Gospodarcze zastosowania algorytmów genetycznych [1]
  Granica filozofii. Metafora w filozofii na przykładzie języka Józefa Tischnera [1]
  Granice wymiaru kary przewidziane przez ustawę i dolegliwość kary - kilka uwag w kontekście zakazu z arL: 18 k.s.h. [1]
  Healthism - afirmacja promocji zdrowia czy współczesne zagrożenie behawioralne? [1]
  Heterogenność puli kwasów tłuszczowych w organizmie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem metabolizmu tych związków w okresie ciąży [1]
  Hierarchia i problemy demograficzne miast wschodniego pogranicza Polski [1]