Now showing items 121-140 of 276

  Title
  Ocena przygotowania pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa do opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową odczuwającym ból [1]
  Od leninowskiej koncepcji prasy do wolnych mediów. Koncepcja „nowego ładu informacyjnego” w „Porozumieniach Okrągłego Stołu” [1]
  Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na kondycję płodu [1]
  Odpowiedzialna przedsiębiorczość i innowacyjność technologiczna [1]
  Odpowiedzialna przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa [1]
  Organizacja oparta na wiedzy jako podstawa przedsiębiorczego zarządzania [1]
  Pacjent z podejrzeniem czerniaka w Poradni Chirurgii Onkologicznej [1]
  Państwo neutralne w cyberprzestrzeni [1]
  Partia Piratów jako egzemplifikacja ewolucji ruchów społeczno-politycznych [1]
  Partnerstwo publiczno-prywatne. Zastosowanie formuły w Polsce i na świecie ze szczegółowym omówieniem inwestycji szpitalnych w autonomicznej aglomeracji Madrytu [1]
  Perspektywy zakończenia Rundy Katarskiej w ramach WTO [1]
  Poczucie sensu życia oraz postawa wobec siebie jako kategorie salutogenetyczne. Badania mężczyzn po zawale serca [1]
  Podobieństwo zbiorów [1]
  Podróż morska [1]
  Podstawowe pojęcia i zakres międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego [1]
  Polish Internet at the end of the 20th century [1]
  Polityczna odpowiedzialność dziennikarska? [1]
  Polityka naturalizacyjna Japonii [1]
  Polityka odprężenia Wschód−Zachód w latach 70. i 80. [1]
  Polityka prezydenta Ronalda Reagana w zakresie imigracji [1]