Now showing items 101-120 of 276

  Title
  Między misją a polityką. O politycznym uwikłaniu TYP w przeszłości i współcześnie [1]
  Między wolnym handlem a kryzysem gospodarczym. Depresja 1933 versus kryzys 2009 [1]
  Motywacja neotyczna w psychologicznej koncepcji radzenia sobie ze stresem [1]
  Motywy inicjowania postępowań antydumpingowych [1]
  Nauczyciele języków obcych a doskonalenie zawodowe w trybie zdalnym [1]
  Netarchia jako propozycja modelu demokracji przyszłości [1]
  Niedobory dietetyczne u młodzieży akademickiej [1]
  Niedobory folianów w diecie i ich wpływ na stabilność genetyczną [1]
  Niemcy a kwestia międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego [1]
  Nieposłuszeństwo obywatelskie w XXI wieku [1]
  Nowa jakość medialnych kampanii wyborczych na przykładzie amerykańskich kandydatów do urzędu prezydenta w pierwszej dekadzie XXI wieku [1]
  Nowe media w służbie "sieciowych" aktywistów. [1]
  Nowe wskaźniki w patomechanizmie rozwoju otyłości – elongazy i desaturazy nienasyconych kwasów tłuszczowych [1]
  Nowoczesna rodzina we współczesnym dyskursie kulturowym – na przykładzie amerykańskich seriali [1]
  Nowy wymiar RPG (role-playing game). Ingress jako przykład gry opartej na crowdsourcingu i beta testach [1]
  O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego [1]
  O koniecznej koegzystencji nauk penalnych i nie tylko - kilka uwag w kontekście dylematu: stabilność czy zmienność prawa karnego [1]
  O prorodzinnej misji TVP uwag kilka, czyli telenowele a kapitał społeczny [1]
  Obżarstwo i opilstwo czy nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu? [1]
  Ocena funkcjonowania biopsychospołecznego pacjentów z rakiem jelita grubego w czasie chemioterapii (dla potrzeb opieki pielęgniarskiej) [1]