Now showing items 61-80 of 249

  Title
  Intuicja w podejmowaniu decyzji kierowniczych [1]
  Islam - Zachód: jaka przyszłość? [1]
  Islam wobec wyzwań rozwoju cywilizacyjnego [1]
  Istraživačka saradnja između Poljske i Srbije u oblasti biznisa [1]
  Ja cierpię, a mnie boli: zarys podmiotowego ujmowania bólu i cierpienia [1]
  Jakość rozgrywek lig zawodowych piłki nożnej w Polsce a ich finansowanie [1]
  Karalność kazirodztwa jako naruszenie wolności seksualnej [1]
  Kierunki zmian w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie kryzysu gospodarczego [1]
  Kobiety w kampaniach społecznych Unii Europejskiej [1]
  Kompetencje absolwenta pedagogiki resocjalizacyjnej [1]
  Komunikacja międzykulturowa i lokalizm - (r)ewolucja w polskim public relations? [1]
  Koncepcje menadżerskie w zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie a interesariusze [1]
  Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynku Niemiec przed i po akcesji z UE [1]
  Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej [1]
  Kontrakt socjalny jako narzędzie realizacji zadań pomocy społecznej (aspekty prawne) [1]
  Kontrola astmy oskrzelowej na etapie rehabilitacji medycznej [1]
  Kontrowersyjne regulacje obciążeń daninowych gospodarstw rolnych [1]
  Kryzys fiskalny krajów strefy euro a programy naprawcze na lata 2010-2012. Euroland 2010 – czy to tylko kryzys fiskalny krajów PIIGS? [1]
  Kryzys przywództwa w dobie marketingu politycznego [1]
  Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci najmłodszych – język nianiek [1]