Now showing items 201-220 of 276

  Title
  Sytuacja materialna gospodarstw domowych w świetle badań statystycznych [1]
  Sytuacja w krajach Afryki w świetle wybranych parametrów demograficznych a starzenie się społeczeństwa [1]
  Szeroka partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym [1]
  Szkoła jako instytucja totalna [1]
  Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów w świetle projektu nowelizacji Kodeksu karnego [1]
  Taking gender seriously. Present trends and recommendation for scientfic environment [1]
  The Balanced Scorecard in achieving proecological business model [1]
  The diet type: vegan or traditional European (non-excluding meat) affects the content of heavy metals, dioxins and polychlorinated biphenyls in human milk [1]
  The knowledge of teenagers and their mothers about cervical cancer prevention and HPV vaccines [1]
  Treści naukowe w formie drukowanej i cyfrowej. Przegląd preferencji nadawców i odbiorców komunikatów naukowych [1]
  Trwała identyfikacja publikacji w repozytoriach cyfrowych – przegląd stosowanych systemów [1]
  Uczelniany system kształcenia na odleglość a KRK [1]
  Uczelnie niepubliczne – sukces czy niechciany produkt wolnego rynku [1]
  Uczestnictwo polityczne w obliczu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych [1]
  Udział hormonów płciowych w patofizjologii cellulitu [1]
  Udział metabolitów pośrednich w metabolizmie estrogenów w uszkodzeniach oksydacyjnych DNA kobiet w ciąży analizowany metodą ścieżek [1]
  Udział metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej w transformacji prawidłowych melanocytów w komórki czerniaka złośliwego [1]
  Udział polimorfizmu genetycznego w biosyntezie estrogenów. Ryzyko nowotworów hormonozależnych [1]
  Udział profesjonalistów i nieprofesjonalistów w działaniach samoopiekuńczych związanych bezpośrednio ze zdrowiem pacjentów z POChP [1]
  Umiejętność niesienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym patologią społeczną przez pielęgniarki środowiskowe [1]