Recent Submissions

 • Peer assessment of process writing in a virtual exchange project (added: 2022-09-13) 

  Czura, Anna; Sendur, Agnieszka M. (Research-publishing.net, 2022)
  One of the possible ways of assessing students’ collaborative work in Virtual Exchange (VE) is by the use of Peer Assessment (PA) – a formative assessment technique in which students review each other’s work to provide ...
 • Biologia, ekologia i możliwości uprawy mniej znanych roślin bogatych w polifenole (added: 2022-08-29) 

  Kapler, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  W całej Unii Europejskiej za nader obiecujące źródło polifenoli uważa się pestkowce euterpy warzywnej (Euterpe oleracea Mart.), zwane w handlu „jagodami acai”. Przekonanie o ich wysokich walorach zdrowotnych może być ...
 • Przegląd właściwości naturalnych związków polifenolowych zapewniających podwyższenie ochrony skory przed promieniowaniem UV (added: 2022-08-29) 

  Budzowski, Artur; Gil, Regina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Różnorodne ekstrakty roślinne i zawarte w nich związki polifenolowe mogą być wykorzystane jako naturalne surowce promieniochronne, stosowane w celu wzmocnienia efektu działania fizycznych i chemicznych filtrów UV wchodzących ...
 • Kwasy fenolowe i flawonoidy w kiszonkach warzywnych (added: 2022-08-29) 

  Zdziobek, Patryk; Jodłowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Kiszenie rozumiane jako fermentacja mlekowa konserwuje żywność, ale jest też sposobem na zachowanie polifenoli, a nawet na zwiększenie ich stężenia lub ich dekompozycję. Wysoka zawartość związków polifenolowych w diecie ...
 • Owoce, jadalne kwiaty i liście dzikich roślin – surowce polifenolowe działają jako skuteczne czynniki przeciwutleniające i genoprotekcyjne (added: 2022-08-29) 

  Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Cierniak, Agnieszka; Kwiecień, Inga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Celem pracy jest przedstawienie badań nad właściwościami przeciwutleniającymi i genoprotekcyjnymi ekstraktów z dzikich owoców, kwiatów jadalnych i jadalnych chwastów, które mogą stanowić czynnik chemoprewencyjny. Po ...
 • Receptura ziołowa LCS101 i jej rola w terapii antynowotworowej (added: 2022-08-29) 

  Łukasiewicz, Sylwia; Dziedzicka-Wasylewska, Marta; Cierniak, Agnieszka; Cohen, Zoya; Maimon, Yair (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Badania naukowe pokazują, że receptura ziołowa LCS101 stanowi obiecujący środek mogący znaleźć szerokie zastosowanie w leczeniu przeciwnowotworowym. Mieszanka ta, składająca się z 14 ziół dobranych w oparciu o zasady ...
 • Aktywność biologiczna in vitro nanocząstek złota (Au@RD NPs) otrzymanych przy użyciu wodnego ekstraktu z roży damasceńskiej (Rosa damascena) (added: 2022-08-29) 

  Cierniak, Agnieszka; Łukasiewicz, Sylwia; Kyzioł, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Synteza nanocząstek metali (NPs) oparta na chemii zrównoważonego rozwoju staje się coraz popularniejszą ekologiczną metodą stosowaną zamiast syntezy chemicznej. W szczególności ekstrakty roślinne jako czynniki redukujące ...
 • (Nie)uczciwość akademicka polskich studentów a poświadczanie kwalifikacji (added: 2022-05-17) 

  Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020)
  Panuje pogląd, że oszukiwanie na testach i egzaminach jest w Polsce powszechne. Jaka jest faktyczna skala oszustwa egzaminacyjnego wśród polskich studentów oraz jakie są jego przyczyny? Co w rozumieniu studentów jest ...
 • Kursy typu MOOC jako nowoczesna forma samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego (added: 2022-05-09) 

  Kościńska, Agnieszka; Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022)
  Zmiany w krajobrazie edukacji, wynikające zarówno z wymagań rynku pracy, jak i z możliwości dostępu do wiedzy za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, sprawiają, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się ...
 • Paradygmat piękna miasta (added: 2021-06-24) 

  Paszkowski, Zbigniew Władysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Piękno jest cechą chętnie przypisywaną architekturze. Stanowi odniesienie do oceny dzieł architektonicznych, cechę pożądaną, choć nie do końca jednoznacznie określoną. Kategoria piękna w architekturze jest też pojęciem ...
 • Piękno miasta. Paradygmaty historyczne i ich rola we współczesnej praktyce projektowej (added: 2021-06-24) 

  Palej, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Dla dawnych budowniczych miast piękno wynikało z harmonijnych elementów i przemyślnej kompozycji. Stosowano uznane pryncypia projektowe, które stanowiły również niezbędną podbudowę życia społecznego. Dzisiaj, w dobie ...
 • Piękno w architekturze racjonalistycznej (added: 2021-06-24) 

  Mielnik, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Motywacją do podjęcia tematu stała się sprzeczność, iż pomimo deestetyzacji sztuki współczesnej, w tym sztuki architektury i bezradności tradycyjnych kategorii estetycznych w jej dyskursie, emocjonalna potrzeba przeżycia ...
 • Piękno miasta: zobaczyć, zrozumieć, narysować (added: 2021-06-24) 

  Malinowska-Petelenz, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Rysunek stanowi doskonałe medium notacji i dokumentacji. To sposób widzenia formy, materializowania myśli we wszystkich obszarach sztuk wizualnych, a także formułowania idei i wizji artystycznych. To również narzędzie ...
 • W poszukiwaniu piękna… (added: 2021-06-24) 

  Kurek, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Współczesna architektura obfi tuje w zaskakujące formy wypełniające otaczającą przestrzeń. Przestrzeń ta, wpływając skutecznie m.in. na wrażliwość estetyczną i charakter człowieka, kształtuje indywidualną i zbiorową ...
 • Czy architektura współczesna potrzebuje piękna ? (added: 2021-06-24) 

  Kozłowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Piękno architektury i piękno miasta złożonego z pięknej architektury jest trudne do przedstawienia w jednoznacznej definicji. Twórcy od wieków próbują je zdefiniować i jednoznacznie opisać. Kolejne epoki w poszukiwaniu ...
 • Niezwykły rocznik 1943 (added: 2021-06-24) 

  Kozień-Woźniak, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  "Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zawsze był miejscem pełnym osobowości, indywidualności, talentów. Gdy profesorowie i mistrzowie odchodzili z Wydziału, mieliśmy świadomość, że tu nigdy już nie będzie tak ...
 • Wojciecha Kosińskiego odkrywanie absolutu w architekturze (added: 2021-06-24) 

  Kadłuczka, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Architektura, będąc istotną częścią domeny sztuk plastycznych, ale równocześnie narzędziem kształtowania przestrzeni jako dobra wspólnego, była zawsze rozumiana przez Wojciecha Kosińskiego jako emiter idei − bytu duchowego, ...
 • Moje spotkania z Wojtkiem (added: 2021-06-24) 

  Wyżykowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  "Jest rok 1986. Bierzemy udział w konkursie zamkniętym SARP na koncepcję planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Strzeszyn w Poznaniu1. W pracowni, wówczas jeszcze doktora architekta, ...
 • Z wiatrem i pod wiatr z Wojciechem Kosińskim (added: 2021-06-24) 

  Wojnar, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  "Moje kontakty z profesorem Wojciechem Kosińskim w bardzo małym stopniu miały związek z tym, że obaj pracowaliśmy na Politechnice Krakowskiej. Połączyło nas głównie zamiłowanie do sportu, a konkretnie – do żeglarstwa. ...
 • Uwrażliwianie na piękno i kulturę kształtowania przestrzeni – społeczny wymiar idei Baukultur i nowego europejskiego Bauhausu (added: 2021-06-24) 

  Wantuch-Matla, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Idea Baukultur i inicjatywa nowego europejskiego Bauhausu dotyczące kształtowania zrównoważonego środowiska zbudowanego nakładają odpowiedzialność na wszystkich aktorów związanych ze współtworzącymi je procesami. Wezwanie ...

View more