Now showing items 1-1 of 1

  • Implikacje dla rozwoju e-learningu w aspekcie technicznym na przykładzie KAAFM (added: 2017-06-13) 

    Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    W niniejszej monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące e-learningu począwszy od przybliżenia tego, czym jest kształcenie na odległość i w jaki sposób jest realizowane w różnym otoczeniu – na uczelni i w biznesie. W ...