Now showing items 338-357 of 524

  Title
  Rachunkowość finansowa według unormowań prawnych: rachunkowości, podatków, działalności gospodarczej [1]
  Rachunkowość w zarządzaniu. Historia i współczesność [1]
  Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu: wybrane problemy [1]
  Regnare Gubernare Administrare: Prawo i władza na przestrzeni wieków (t. 1a) [1]
  Regnare Gubernare Administrare: Prawo i władza na przestrzeni wieków (t. 1b) [1]
  Regnare Gubernare Administrare: Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa (t. 2) [1]
  Religia a współczesne stosunki międzynarodowe [1]
  Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym [1]
  Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata [1]
  Rodzina w zdrowiu i w chorobie. Uwarunkowania środowiskowe zdrowia [1]
  Rodzina w zdrowiu i w chorobie. Wybrane aspekty opieki nad przewlekle chorym [1]
  Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku [1]
  Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną [1]
  Romowie - bliscy czy dalecy?: realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce [1]
  Ronald Reagan a wyzwania epoki [1]
  Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu. Część I: Stres i jakość życia [1]
  Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu. Część II: Między teorią a empirią [1]
  Rozważania o nauce i dogmatyce prawa. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [1]
  Rozważania o obronności Rzeczypospolitej Doktryny i rzeczywistość [1]
  Rozważania o prawie i sprawiedliwości [1]