Now showing items 361-380 of 499

  Title
  Sportowcy z niepełnosprawnością. Aspekty psychologiczne i społeczne [1]
  Spory o edukację wczoraj i dziś: społeczny, polityczny i kulturowy kontekst reform oświatowych - porównanie Polski i Niemiec [1]
  Spotkania z Lewiatanem [1]
  Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem [1]
  Społeczne funkcje sztuki [1]
  Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania [1]
  Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych [1]
  Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach [1]
  Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol. 1 [1]
  Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol. 2 [1]
  Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol. 3 [1]
  Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów [1]
  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb [1]
  Stabilność prawa w kontekście wartości, instytucji i funkcjonowania systemu prawnego [1]
  Stan skóry wykładnikiem stanu zdrowia [1]
  Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze [1]
  Starość zależna: opieka i pomoc społeczna: perspektywa gerontologii społecznej [1]
  Statystyka dla pedagogów [1]
  Stosowanie artykułu 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich w części dotyczącej programów komputerowych [1]
  Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku - doświadczenia i perspektywy : międzynarodowa konferencja naukowa [1]