Now showing items 281-300 of 499

  Title
  Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym [1]
  Polska i jej wschodni sąsiedzi: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków, 2 czerwca 2014 r. [1]
  Polska i społeczeństwo w XXI wieku. Państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia [1]
  Polska i społeczeństwo w XXI wieku. Sekcja: Handel zagraniczny i amerykanistyka [1]
  Polska misja w Iraku: użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008 [1]
  Polska myśl administracyjna XVIII wieku [1]
  Polska w mediach, media w Polsce [1]
  Polska w procesie tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych [1]
  Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego [1]
  Polska, Słowacja, świat: rodzina: wybrane problemy współczesności [1]
  Polska, Ukraina, świat [1]
  Polski system medialny 1989-2011 [1]
  Pomiędzy happeningiem a zmianą. Znaczenie komunikacji sieciowej w protestach społeczno-politycznych. [1]
  Populizm Penalny [1]
  Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze [1]
  Prawne aspekty zatrudnienia osób wychowujących dzieci : raport [1]
  Prawne podstawy bezpieczeństwa - monografia [1]
  Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego [1]
  Prawo administracyjne w mechanizmie prawa [1]
  Prawo autorskie i patentowe. Wybór aktów normatywnych przeznaczonych dla studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [1]