Show simple item record

Pożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonych

dc.contributor.authorWiśniewska, Ewa
dc.date.accessioned2018-10-07T18:52:25Z
dc.date.accessioned2018-11-08T13:55:35Z
dc.date.available2018-10-07T18:52:25Z
dc.date.available2018-11-08T13:55:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017, T. XX, s. 365-379.pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20606
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractDigitalizacja materiałów, czyli ich wprowadzanie do pamięci komputerów, jest obecnie najpopularniejszą metodą zachowywania i upowszechniania dziedzictwa kultury. Pionierami w tej dziedzinie byli Amerykanie, np. Michael Hart, który już w latach 70. XX w. dokonał pierwszej udanej cyfryzacji Deklaracji niepodległości. Powstałe tam bazy danych, oferujące dostęp do źródeł, imponują mnogością plików, a brak opłat i możliwość precyzyjnego przyjrzenia się i dokładnego zapoznania z materiałami ułatwiają pracę badawczą. Wzorce amerykańskie mogą posłużyć jako inspiracja do działań mających na celu ochronę i popularyzację dzieł zgromadzonych w polskich instytucjach.pl
dc.description.abstractThe digitization of materials that is their implementation into the memory of computers, is now the most popular method of preservation, as well as the popularization of cultural heritage. Th e pioneers in this fi eld were Americans, including Michael Hart, who as early as in the 1970s made the fi rst successful digitization of the Declaration of Independence. Databases created there off er access to resources which are impressive with their multitude of fi les. Th e lack of fees and the ability to look closely at the materials and familiarize with them make research easier and faster. US standards may serve as inspiration for actions aimed at protecting and popularizing works collected in Polish institutions.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdigitalizacjapl
dc.subjectprasa amerykańskapl
dc.subjectbiblioteka cyfrowapl
dc.subjectdigitalizationpl
dc.subjectAmerican presspl
dc.subjectdigital librarypl
dc.subject.otherInformatykapl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.titlePożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonychpl
dc.title.alternativeBenefits from the knowledge of the digitalization achievements in the United Statespl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2450-6095pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska