Show simple item record

Kardiogenny obrzęk płuc spowodowany zawałem serca w praktyce ratownika medycznego

dc.contributor.advisorGrzegorz Sokołowski
dc.contributor.authorTomasz, Bawołek
dc.date.accessioned2018-09-25T08:37:25Z
dc.date.available2018-09-25T08:37:25Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20572
dc.description.abstractCelem poniższej pracy jest zarówno przybliżenie problemów z jakimi ratownik medyczny może spotkać się w swojej codziennej pracy zawodowej, jak również udzieleniu odpowiedzi na pytanie o skuteczne leczenie pacjenta z obrzękiem płuc spowodowanym zawałem serca. Artykuł ma zwrócić uwagę ratowników medycznych na to jakim ważnym ogniwem pozostają oni dla swoich pacjentów w drodze do odzyskania zdrowia, oraz jak ich decyzję mogą wpłynąć – pozytywnie bądź też negatywnie, na jakość życia ludzi, których będą leczyć. Słowa kluczowe: karcinogenny obrzęk płuc, ostry zespół wieńcowy, ostra niewydolność sercapl
dc.description.abstractSummary: The aim of the following work is both to bring closer the problems with which a paramedic may meet in his daily work, as well as to answer the question about the effective treatment of a patient with pulmonary edema caused by a heart attack. The article is supposed to draw the attention of paramedics to what important link they have for their patients on the way to recovering their health, and how their decision can affect - positively or negatively - the quality of life of people who will heal. Key words: carcinogenic pulmonary edema, acute coronary syndrome, acute heart failurepl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzawałpl
dc.subjectsercapl
dc.subjectkardiogennypl
dc.subjectobrzękpl
dc.subjectpłuc,ratownikpl
dc.subjectmedycznypl
dc.subjectparamedicpl
dc.subjectcardiogenicpl
dc.subjectpulmonarypl
dc.subjectedemapl
dc.subjectacutepl
dc.subjectcoronarypl
dc.subjectsyndromepl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.titleKardiogenny obrzęk płuc spowodowany zawałem serca w praktyce ratownika medycznegopl
dc.typeArtykułpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska