Show simple item record

Statut Organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z 1932 r. jako przykład organizacji urzędów wojewódzkich w II Rzeczypospolitej

dc.contributor.authorBuchwald-Cieślak, Dorota
dc.date.accessioned2018-09-20T18:22:57Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:39:46Z
dc.date.available2018-09-20T18:22:57Z
dc.date.available2018-11-09T18:39:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017, T. XX, s. 268-288.pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20543
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę scharakteryzowania ustroju Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego w świetle Statutu organizacyjnego i szczegółowego podziału czynności wprowadzonego zarządzeniem Wojewody Krakowskiego z 21 grudnia 1931 r. Na potrzeby artykułu dokonano również skrótowego przedstawienia struktury aparatu administracji publicznej w II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wojewody jako przedstawiciela rządu oraz szefa administracji ogólnej.pl
dc.description.abstractIn the Second Polish Republic there were new administrative structures. As a result of the unifi cation process, central and territorial administrations were created. Territorial administration was divided into government and self-government administration. Government administration was created by general and special administration. A particular organ in the administration of the Second Polish Republic was the voivod who performed two functions. On the one hand, he was the representative of the Government in the area of the voivodship, on the other hand he was the head of the general administration. Th e character of the authority of the provincial governor and his offi ce, which assisted him in performing his tasks, was presented on the example of the Provincial Office in Krakow of the 1932.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectII Rzeczypospolitapl
dc.subjectadministracja publicznapl
dc.subjectwojewództwopl
dc.subjectwojewodapl
dc.subjecturząd wojewódzkipl
dc.subjectSecond Polish Republicpl
dc.subjectpublic administrationpl
dc.subjectvoivodshippl
dc.subjectprovince governorpl
dc.subjectprovincial officepl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.titleStatut Organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z 1932 r. jako przykład organizacji urzędów wojewódzkich w II Rzeczypospolitejpl
dc.title.alternativeOrganization of a Provincial Offi ces in the Second Polish Republic on the example of the Provincial Office in Krakow in the sight of the 1932 Organizational Statutespl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2450-6095pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska