Show simple item record

Odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.

dc.contributor.authorRzewuska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-07-18T12:39:05Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:40:38Z
dc.date.available2018-07-18T12:39:05Z
dc.date.available2018-11-09T18:40:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2 (21), s. 101-110.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20108
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractPublikacja dotyczy niezmiernie istotnego z punktu widzenia praktyki budowlanej zagadnienia odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Analizą objęte zostały nowe rozwiązania prawne, które wprowadzono ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że rozstrzygają one wszelkie wątpliwości, jakie pojawiały się na gruncie wykładni art. 6471 k.c. Wnikliwa lektura rzeczonego przepisu prawnego pozwala stwierdzić, że jest to mylne odczucie.pl
dc.description.abstractTh is article considers the problem of joint and several liability of the investor and general contractor for consideration due to the subcontractors what is an extremely principal issue from the point of view of construction industry. Th e analysis includes the new legal solutions which were introduced by the Act of 7 April 2017 about the changes of some acts to facilitate debt recovery. It seems at fi rst sight that the mentioned changes solve any kind of doubt which existed on basis of the interpretation of the Article 6471 of the Civil Code. A thorough reading of the said legal provision leads to a conclusion that it might be a confusing impression.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinwestorpl
dc.subjectwykonawcapl
dc.subjectpodwykonawcapl
dc.subjectodpowiedzialność solidarnapl
dc.subjectumowa o roboty budowlanepl
dc.subjectinvestorpl
dc.subjectcontractorpl
dc.subjectsubcontractorpl
dc.subjectjoint and several liabilitypl
dc.subjectcontract for construction servicespl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleOdpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.pl
dc.title.alternativeJoint and several liability of the investor and general contractor for consideration due to the subcontractors after the changes introduced by the Act of 7 April 2017pl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska