Show simple item record

Financial Action Task Force (FATF) – koncert mocarstw finansowych?

dc.contributor.authorKołek, Paweł
dc.date.accessioned2018-06-26T14:58:07Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:39:52Z
dc.date.available2018-06-26T14:58:07Z
dc.date.available2018-11-09T18:39:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 4, s. 131-147.pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/19690
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractGrupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest istotnym elementem w systemie regulacyjnym międzynarodowych stosunków gospodarczych. Grupę można scharakteryzować jako współczesny sektorowy odpowiednik XIX-wiecznego koncertu mocarstw. Pięć cech tego ostatniego – 1) szczególna rola wielkich mocarstw; 2) półotwarty charakter; 3) cel, jakim było służenie interesom członków; 4) dopuszczenie ingerencji w sprawy państw trzecich; 5) ograniczona instytucjonalizacja – odpowiadają również charakterystyce FATF. Artykuł omawia liczne podobieństwa oraz pewne różnice między obydwoma systemami. Ogólny wniosek brzmi, że mimo pewnych niedostatków, model działalności FATF, przypominający koncert mocarstw, jest skutecznym i wydajnym narzędziem zwalczania przestępczości i terroryzmu. Jest zatem użyteczny dla całej społeczności międzynarodowej.pl
dc.description.abstractThe Financial Action Task Force (FATF) constitutes an important pillar in the regulatory system of international economic relations. The Group can be seen as a modern equivalent of the nineteenth century “concert of powers”. Five characteristics of the latter – 1) special role of great powers; 2) semi-openness; 3) main purpose of serving the interest of its members; 4) accepting intervention into aff airs of non-members; 5) limited institutionalization – can also be used to describe FATF. The article elaborates on the multiple similarities, while also discussing the differences between both systems. The conclusion is that despite its minor drawbacks, the FATF model is an efficient and effective tool in combating crime and terrorism, and as such is beneficial for the whole international community, not only the very members of the Group.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectFATFpl
dc.subjectpranie pieniędzypl
dc.subjectterroryzmpl
dc.subjectglobalne zarządzaniepl
dc.subjectmoney launderingpl
dc.subjectterrorismpl
dc.subjectglobal governancepl
dc.subject.otherEkonomiapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.titleFinancial Action Task Force (FATF) – koncert mocarstw finansowych?pl
dc.title.alternativeFinancial Action Task Force (FATF) – financial great power concert?pl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0610pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska