Show simple item record

Administracja celna w Unii Europejskiej – wspólna czy 28 różnych?

dc.contributor.authorCzermińska, Małgorzata
dc.contributor.authorŚwierczyńska, Jowita
dc.date.accessioned2018-06-26T13:23:44Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:39:49Z
dc.date.available2018-06-26T13:23:44Z
dc.date.available2018-11-09T18:39:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 4, s. 111-129.pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/19687
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstract1 lipca 2018 roku przypada 50. rocznica powstania unii celnej w Unii Europejskiej, a tym samym rocznica funkcjonowania unijnego systemu celnego – składającego się z 28 administracji celnych. Administracje celne państw członkowskich, wykonując swoje zadania, muszą działać sprawnie i skutecznie, szybko reagować na wszelkie potrzeby wynikające ze zmiany otoczenia celnego i winny to robić tak, jakby tworzyły jeden podmiot – jedną administrację. Odpowiedź na pytanie, czy i na ile działania administracji celnych Unii Europejskiej zostały ujednolicone tak, aby można było mówić w praktyce o jednej, a nie o 28 różnych służbach celnych, jest celem artykułu. Przeprowadzone rozważania pozwoliły wysunąć wniosek, że w przyszłości nie będzie jednej administracji celnej na poziomie wyłącznie Unii Europejskiej – nadal będą funkcjonować służby celne poszczególnych państw członkowskich, z nieco różniącymi się strukturami organizacyjnymi, ale pełniącymi takie same funkcje i działającymi w oparciu o zharmonizowane prawo celne. Ważnym jest jednak, by różnice w ich funkcjonowaniu były jak najmniejsze i temu służą działania podejmowane w ostatnich latach przez Unię Europejską.pl
dc.description.abstractJuly 1, 2018 is the 50th anniversary of the establishment of the customs union in the European Union and, at the same time, the anniversary of functioning of the Union customs system – a system composed of 28 customs administrations. In the course of performing their tasks, customs administrations of Member States need to act effectively and efficiently; quickly respond to all the needs necessitated by the changing customs surroundings and they must do it in such a way as if they were one entity – one administration. The aim of the present article is to answer the question whether, and, if so, to what extent the operations of the European Union customs administrations have been standardized so that they may be regarded as one, not 28 distinct administrations. The carried out considerations allowed drawing a conclusion that, in the future, there will be no one customs administration, functioning solely on the European Union level – there will still be customs administrations of respective Member States, with slightly-varying organizational structures but performing the same functions and acting on the basis of harmonized customs law. However, it is crucial for the differences in their functioning to be as little as possible, and that has been the main objective of steps undertaken by the European Union in recent years.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectadministracja celnapl
dc.subjectUnijny Kodeks Celnypl
dc.subjectunia celnapl
dc.subjectorgany celnepl
dc.subjectcustoms administrationpl
dc.subjectUnion Customs Codepl
dc.subjectcustoms unionpl
dc.subjectcustoms authoritiespl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleAdministracja celna w Unii Europejskiej – wspólna czy 28 różnych?pl
dc.title.alternativeCustoms Administration in the European Union – Common one or 28 different?pl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0610pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska