Show simple item record

Migracja a bezpieczeństwo socjalne – przypadek polskich migrantów zarobkowych w Niemczech

dc.contributor.authorSchöll-Mazurek, Kamila
dc.date.accessioned2018-06-25T14:03:46Z
dc.date.available2018-06-25T14:03:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 1, s. 157-172.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/19676
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractBezpieczeństwo socjalne osób z Polski migrujących do Niemiec często jest zagrożone. Dzieje się tak za sprawą działania niekorzystnych mechanizmów i zjawisk na europejskim rynku pracy, takich jak dumping socjalny przez podwykonawstwo, pozorna działalność gospodarcza. Zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego mają służyć dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej, instytucje i narzędzia niemieckiej polityki integracyjnej. W artykule zawarta jest odpowiedź na pytanie, czy przyczyniają się one rzeczywiście do poprawy bezpieczeństwa socjalnego Polaków pracujących w Niemczech.pl
dc.description.abstractThe social security of Poles emigrating to Germany is often particularly vulnerable. This is due to the adverse mechanisms and phenomena on the European labour market such as social dumping by subcontracting and bogus self-employment. Social security is ensured by the European directives and regulations, as well as institutions and tools of the German integration policy. This article answers the question whether these measures in fact contribute to the improvement of social security of Poles working in Germany.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbezpieczeństwo socjalnepl
dc.subjectPolacy w Niemczechpl
dc.subjectswoboda przepływu osób i usługpl
dc.subjectsocial securitypl
dc.subjectPoles in Germanypl
dc.subjectfree movement of persons and servicespl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleMigracja a bezpieczeństwo socjalne – przypadek polskich migrantów zarobkowych w Niemczechpl
dc.title.alternativeMigration and social security: the case of Polish economic migrants in Germanypl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0718pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska