Show simple item record

Doświadczenia obrony terytorialnej we Francji

dc.contributor.authorMłynarski, Tomasz
dc.contributor.authorThiriet, Damien
dc.contributor.authorSoloch, Krzysztof
dc.date.accessioned2018-06-22T09:08:08Z
dc.date.available2018-06-22T09:08:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 3, s. 183-196.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/19661
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractHistoria francuskiej obrony terytorialnej ma swoją genezę w Gwardii Narodowej (La Garde Nationale), stworzonej przez Marie Joseph de La Fayette, 16 lipca 1789 r., aby bronić Paryż przed domniemaną reakcją króla. Na jej wzór powstały podobne siły na prowincji. Marsylianka zawdzięcza zresztą swoją nazwę gwardzistom z Marsylii, którzy ją śpiewali po ulicach Paryża latem 1792 r. Współcześnie, we Francji nie ma bezpośredniego odpowiednika polskiej Obrony Terytorialnej. Najbardziej właściwym korelatem jest francuska rezerwa operacyjna składająca się z ochotników cywilnych świadomych kwestii bezpieczeństwa i obrony, którzy gotowi są poświęcić swój czas dla sił zbrojnych.pl
dc.description.abstractThe history of French territorial defence has its origins in the National Guard (La Garde Nationale), created by Marie Joseph de La Fayette on July 16, 1789, to defend Paris from the supposed reaction of the king. A similar force was created in the province. Marsylianka owes its name to the guards of Marseille, who sang it in the streets of Paris in the summer of 1792. Today, in France there is no direct counterpart to the Polish Territorial Defence. The most appropriate counterpart is the French operational reserve consisting of civilian volunteers who are aware of security and defence issues and willing to devote their time for the armed forces.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectobrona terytorialnapl
dc.subjectFrancjapl
dc.subjectrezerwa operacyjnapl
dc.subjectrezerwa obywatelskapl
dc.subjectterritorial defencepl
dc.subjectFrancepl
dc.subjectoperational reservepl
dc.subjectcivic reservepl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleDoświadczenia obrony terytorialnej we Francjipl
dc.title.alternativeTerritorial defence experience in Francepl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0718pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska