Show simple item record

Polskie organizacje pozarządowe w Internecie

dc.contributor.authordu Vall, Marta
dc.date.accessioned2018-05-21T12:33:43Z
dc.date.accessioned2018-11-08T13:55:14Z
dc.date.available2018-05-21T12:33:43Z
dc.date.available2018-11-08T13:55:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2017, nr 3, s. 11-23.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/19235
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractPunktem wyjścia dla podjętych rozważań jest założenie, że komunikacja zapośredniczona przez technologie informacyjno-komunikacyjne powinna być kluczowym elementem strategicznego zarządzania organizacją pozarządową, gdyż pozwala na dotarcie z informacjami dotyczącymi misji i celów działalności NGO do szerszego grona odbiorców. Autorka w artykule prezentuje efekty przeprowadzonych na grupie polskich organizacji pozarządowych badań sondażowych, które pozwalają zdiagnozować poziom kompetencji informacyjno-komunikacyjnych osób angażujących się w codzienną działalność polskich NGO.pl
dc.description.abstractThe starting point for the discussion is the assumption that communication mediated by the ICT should be a key element of the strategic management of non-governmental organization. It allows to reach with information about the mission and NGO’s goals to a wider audience. The author presents the results of surveys conducted on a group of Polish non-governmental organizations, that allows to diagnose the level of information and communication competence of people engaging in everyday activities of Polish NGOs.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectorganizacje pozarządowepl
dc.subjectkompetencje informacyjno-komunikacyjnepl
dc.subjectInternetpl
dc.subjectspołeczeństwo obywatelskiepl
dc.subjectnon-governmental organizationspl
dc.subjectICT skillspl
dc.subjectcivic societypl
dc.subject.otherKomunikacja społecznapl
dc.subject.otherInformatykapl
dc.titlePolskie organizacje pozarządowe w Interneciepl
dc.title.alternativeThe activity of Polish non-governmental organizations in the Internetpl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0858pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska