Najnowsze pozycje

  • Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LV (dodano: 2015-05-04) 

    Osiewalski, Jacek (red.) (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, 2014)