Collections in this community

Recent Submissions

 • Architektura Miasto Piękno tom 1 (added: 2021-06-24) 

  Zachariasz, Agata; Zieliński, Miłosz; Białkiewicz, Andrzej; Zuziak, Zbigniew K.; Seruga, Wacław; Kosiński, Jan; Kronowski, Dariusz; Czekiel-Świtalska, Elżbieta; Partyka, Józef; Czubiński, Jacek; Hajdamowicz, Ryszard; Ingarden, Krzysztof; Jasiński, Artur; Kowalski, Przemysław; Kucza-Kuczyński, Konrad; Kuryłowicz, Ewa; Popławska, Marzena Zofia; Stec, Barbara; Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa; Gyurkovich, Jacek; Wowczak, Jerzy; Wroński, Józef Szymon; Gyurkovich, Mateusz; Fortuna-Antoszkiewicz, Beata; Łukaszkiewicz, Jan; Krasnowolski, Bogusław; Niedźwiecka-Filipiak, Irena; Borcz, Zuzanna; Serafin, Liliana; Przesmycka, Elżbieta; Wrana, Jan; Wróbel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Słowo wstępne: "Politechnika Krakowska jest uczelnią, która charakteryzuje się mocną pozycją w środowisku akademickim Polski i świata. Z nowoczesną edukacją odpowiadającą potrzebom gospodarki łączy się to, że jej pracownicy ...
 • Testowanie i certyfikacja w glottodydaktyce języków ogólnych i specjalistycznych (added: 2021-06-04) 

  Sendur, Agnieszka M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Ze wstępu: "Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych i ocenianie są nieodzownymi elementami kształcenia. W przypadku kształcenia językowego bardzo istotna, zwłaszcza w ostatnich latach, jest również certyfikacja. Przez certyfikację ...
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne (added: 2021-04-12) 

  Czermińska, Małgorzata; Budzowski, Klemens; Majchrowski, Jacek M.; Mania, Andrzej; Mickiewicz, Piotr; Gacek, Łukasz; Lasoń, Marcin; Młynarski, Tomasz; Molo, Beata; Bednarczyk, Bogusława; Garlińska-Bielawska, Joanna; Stawowy-Kawka, Irena; Brataniec, Katarzyna; Majchrowska, Elżbieta; Paterek, Anna; Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Ze wstępu: "Bezpieczeństwo najogólniej można zdefiniować jako pewność, brak zagrożenia i zdolność ochrony przed niebezpieczeństwami – i jako takie jest warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania ludzi, społeczeństw i państw. ...
 • Oświata na ziemi niepołomickiej (added: 2021-04-08) 

  Olearczyk, Teresa (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020)
  Ze wstępu: "Pojęcie „oświata” jest rozumiane szeroko jako system instytucji, pewien rodzaj działalności, a także jako stan świadomości społeczeństwa. Encyklopedia powszechna podaje, że jest to „stan i proces upowszechnienia ...
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000–2020 (added: 2021-03-16) 

  Banach, Maciej; Bień-Krawiec, Agata; Budzowski, Klemens; Cieślak, Anna; Fatuła, Dariusz; Dębicka, Grażyna; Gołkowski, Filip; Ingarden, Krzysztof; Kapiszewska, Maria; Krawczyk, Robert; Kupiec, Magdalena; Ligęza, Janusz; Limanówka-Bargiel, Dorota; Maciąg, Zbigniew; Matoga, Katarzyna; Majchrowska, Barbara; Majchrowska, Elżbieta; Majchrowski, Jacek M.; Marcinkowski, Jerzy; Mazur, Sławomir; Michalska, Barbara; Nęcki, Zbigniew; Niemirowski, Tomasz; Oleszkowicz-Gałka, Magdalena; Sendur, Agnieszka M.; Stachura, Luiza; Świerczyńska, Jowita; Widacki, Jan; Baszak-Jaroń, Halina; Aleksejczuk, Oleg (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
 • Motywacja neotyczna w psychologicznej koncepcji radzenia sobie ze stresem (added: 2021-01-29) 

  Ostrowski, Tadeusz (Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2002)
  Ze wstępu: "Rozwój teorii stresu inspirowany jest przez takie pytania jak: co to jest stres, jakie są jego rodzaje (Elliot, Eisdorfer, 1982), w jaki sposób człowiek radzi sobie w sytuacji trudnej, jakie czynniki mu w ...
 • Poczucie sensu życia oraz postawa wobec siebie jako kategorie salutogenetyczne. Badania mężczyzn po zawale serca (added: 2021-01-25) 

  Ostrowski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Z wprowadzenia: "Psychologia stosowana, z obszaru problemów zdrowia i choroby, tradycyjnie odwołuje się do pojęć negatywnych. Takie było zapotrzebowanie ze strony praktyki klinicznej przez dziesiątki lat. Dominowało ...
 • Zdrowie jako wartość w świetle wyników badania osób zdrowych i po zawale serca (added: 2021-01-25) 

  Ostrowski, Tadeusz (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006)
  Ze wstępu: "Człowiek jest dziwną istotą. Zamiast dbać o swoje kompetencje, uczucia, relacje, czyli pomnażać zasoby, skionnyjest trwonić je bezmyślnie, doznając uszczerbku na zdrowiu, rozmieniając miłość na drobne, niszcząc ...
 • Sens życia jako predyktor subiektywnej oceny zdrowia (added: 2021-01-25) 

  Ostrowski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011)
  The articic presents the studies which can he plaeed at the borderline between the psychology of health and an empirical existential psychology. They were inspired by the question it the meaning of life translates into ...
 • Telewizja Technologia i technika procesu produkcji (added: 2021-01-22) 

  Uhma, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  "Telewizja to spełnienie odwiecznego pragnienia człowieka kontaktu z innymi członkami społeczności ludzkiej. Obdarzona olbrzymią siłą oddziaływania, telewizja kształtuje współczesny świat w sposób nieosiągalny dotychczas ...
 • Assessment of selected types of support and their importance for the quality of life of carers of people after ischemic stroke (added: 2020-12-09) 

  Skorupska-Król, Agnieszka; Kurleto, Paulina; Dębska, Grażyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Introduction: Informal carers of people who have had an ischemic stroke constitute one of the pillars of the state’s welfare system. Individual social support can help solve carers’ health problems and improve their ...
 • Caregiver burden in relatives of patients with schizophrenia – reality and methods of support (added: 2020-12-09) 

  Fusińska-Korpik, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Schizophrenia is a chronic disease that aff ects about 1% of the population. Scientifi c interest in the families of sick people has been rooted in the search for systemic factors aff ecting the onset, course and prognosis ...
 • Preface (added: 2020-12-09) 

  Gołkowski, Filip; Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  "The family is the basic social cell and a person’s closest environment; it plays the dominant non-medical role in shaping health as it is the primary source of knowledge about nutrition, life-style and disease ...
 • The diet type: vegan or traditional European (non-excluding meat) affects the content of heavy metals, dioxins and polychlorinated biphenyls in human milk (added: 2020-12-09) 

  Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Grzywacz-Kisielewska, Agata; Kin-Dąbrowska, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Introduction: Environmental pollution with heavy metals, dioxins and PCBs is a serious ecological and health problem, as they enter our bodies with the food we consume. Metals and dioxins can bioaccumulate and biomagnify, ...
 • Final-Year Medical Students’ Opinions Concerning the Stages of Life and Age of Women that are Predisposed to Stress Urinary Incontinence (added: 2020-12-09) 

  Witkoś, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Urinary incontinence is an embarrassing problem and is probably one of the last taboos in contemporary medicine. It is currently one of the most common chronic female diseases and constitutes a serious health problem in ...
 • The knowledge of teenagers and their mothers about cervical cancer prevention and HPV vaccines (added: 2020-12-09) 

  Bajcarczyk, Renata; Florek, Renata; Kozieł, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Introduction: Infection with highly oncogenic types of HPV is associated with the development of cervical cancer in 70–80% of cases. Primary prevention of cervical cancer is based on education and vaccination of girls ...
 • Currently emerging possibilities of effective suicide prevention (added: 2020-12-09) 

  Pawłowski, Leszek; Bil, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Although more than 120 years have passed since the first scientific work on suicide, humanity is still struggling to effectively reduce the number of suicides and counteract self-destructive behavior. WHO reports from ...
 • Family - Health - Disease (added: 2020-12-09) 

  Gołkowski, Filip; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Fusińska-Korpik, Agnieszka; Skorupska-Król, Agnieszka; Kurleto, Paulina; Dębska, Grażyna; Pawłowski, Leszek; Bil, Jakub; Bajcarczyk, Renata; Florek, Renata; Kozieł, Dorota; Witkoś, Joanna; Grzywacz-Kisielewska, Agata; Kin-Dąbrowska, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Preface: "The family is the basic social cell and a person’s closest environment; it plays the dominant non-medical role in shaping health as it is the primary source of knowledge about nutrition, life-style and disease ...
 • Prawo międzynarodowe i unijne wobec nielegalnego obrotu narkotykami (added: 2020-12-07) 

  Srogosz, Tomasz (Akademia im. Jana Długosza, 2016)
  Z wprowadzenia: "Stan badań w omawianej dziedzinie uznać można za bogaty. Zagadnieniami przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi narkotykami zajmowano się w polskiej doktrynie prawa międzynarodowego i karnego. Dużo uwagi ...
 • Granice wymiaru kary przewidziane przez ustawę i dolegliwość kary - kilka uwag w kontekście zakazu z arL: 18 k.s.h. (added: 2020-12-04) 

  Pawlik, Renata (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2019)
  "W art. 53 k.k. zawarto tzw. ogólne dyrektywy wymiaru kary, wskazując, że sąd wymierza karę według własnego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc na to, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia ...

View more