Numer 1, 2017 (Regionalne i globalne uwarunkowania bezpieczeństwa Niemiec)

Spis treści:

Bogdan Koszel, „Kultura wstrzemięźliwości” czy aktywne współdziałanie? Dylematy polityki bezpieczeństwa Niemiec w XXI wieku

Erhard Cziomer, Znaczenie Białej Księgi 2016 dla oceny nowych wyzwań w polityce bezpieczeństwa Niemiec

Tomasz Morozowski, Globalna strategia Niemiec wobec państw/mocarstw wschodzących – aspekt bezpieczeństwa

Joanna Ciesielska-Klikowska, Wspólna Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwa i Obrony z perspektywy Berlina – o zaangażowaniu Niemiec w proces wzmacniania politycznej roli Europy

Mieczysław Stolarczyk, Bezpieczeństwo Niemiec w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy

Beata Molo, Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa Niemiec

Anna Paterek, Wpływ kwestii bezpieczeństwa na rolę współpracy na rzecz rozwoju na przykładzie niemieckiego zaangażowania w przezwyciężanie kryzysu uchodźczego

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec jako konsekwencja procesów imigracyjnych

Aleksandra Kruk, Kryzys migracyjny z perspektywy premierów niemieckich krajów związkowych

Kamila Schöll-Mazurek, Migracja a bezpieczeństwo socjalne – przypadek polskich migrantów zarobkowych w Niemczech

Magdalena Tomala, Rola handlu międzynarodowego Polski z Niemcami w zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego

Anna Kargol, Zapiski masona. Relacja Kurta Reichla z rozmowy z Andrzejem Strugiem w 1932 roku, w świetle polskiej historiografii

Paweł Sękowski, Akcja „wycofania”: Ewakuacja wybranych grup Polaków z polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego w 1939 roku

Krzysztof Malinowski, Opinia publiczna w Niemczech wobec wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego


Numer 2, 2017 (Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Rzeczypospolitej Polskiej)

Spis treści:

Jarosław Stelmach, System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem

Piotr Krzysztof Marszałek, Normy prawne regulujące działania antyterrorystyczne

Robert Borkowski, Zagrożenie placówek szkolnych i uczelni atakami zabójców masowych (definicje, etiologia, prewencja)

Małgorzata Kudzin-Borkowska, Jarosław Zwierzyna, Ewakuacja i postępowanie w sytuacji ataku zabójcy masowego w placówce szkolnej. Analiza filmów edukacyjnych

Piotr Wróbel, Architektura terminali lotniczych w aspekcie bezpieczeństwa antyterrorystycznego

Jarosław Tomasiewicz, Piotr Grudka, Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918–1928

Janusz Fałowski, Działalność polskiego attachatu wojskowego w Brukseli na początku lat 50. XX wieku

Mateusz Piątkowski, Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zastosowania broni zapalającej w konflikcie zbrojnym


Numer 3, 2017 (Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku)


Numer 4, 2017 (Bezpieczeństwo w zarządzaniu mediami)


Recent Submissions

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4 (XXIX), 2017 (Bezpieczeństwo w zarządzaniu mediami) (added: 2018-02-23) 

  du Vall, Marta; Chodyński, Andrzej; Bałamut, Anna; Ziarko, Janusz; Majorek, Marta; Woźniak-Zapór, Marta; Baran, Dariusz; Kalaman, Marek R.; Kalaman, Maciej A.; Láczay, Magdolna; Kwieciński, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3 (XXVIII), 2017 (Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku) (added: 2017-12-21) 

  Michalak, Artur; Kośmider, Tomasz; Gąsiorek, Krzysztof; Stachowski, Marcin; Klisz, Maciej; Żuchowski, Remigiusz; Nastarowicz, Tadeusz; Mendrala, Zenon; Wróbel, Ilona; Gruszczyk, Aleksandra; Rokicki, Jarosław; Borkowski, Robert; Młynarski, Tomasz; Thiriet, Damien; Marczuk, Karina Paulina; Grzela, Joanna; Małysa, Tobiasz; Kuśmirek, Karolina; Kraj, Kazimierz; Jureńczyk, Łukasz; Jarnicki, Damian; Maj, Ewa; Sokół, Wojciech; Tym, Juliusz S.; Saskowski, Maciej; Pieróg, Iwona; Gawor, Piotr; Sokołowski, Andrzej; Strzelecki, Michał; Wilczyński, Norbert; Soloch, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Biorąc to pod uwagę niniejszy numer, poświęcony on został wojskom obrony terytorialnej w Polsce i na świecie. Temat ten jest spójny z zagadnieniem, jakie podjęto w poprzednim numerze, wydanym pod redakcją Marcina Lasonia. ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2 (XXVII), 2017 (Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Rzeczypospolitej Polskiej) (added: 2017-11-14) 

  Stelmach, Jarosław; Marszałek, Piotr Krzysztof; Borkowski, Robert; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Zwierzyna, Jarosław; Wróbel, Piotr; Tomasiewicz, Jarosław; Grudka, Piotr; Fałowski, Janusz; Sowińska, Julia; Piątkowski, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: W niniejszym numerze „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” po raz kolejny podejmujemy problematykę terroryzmu i bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP. Wszechobecne, podsycane przez media i polityków poczucie ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1 (XXVI), 2017 (Regionalne i globalne uwarunkowania bezpieczeństwa Niemiec) (added: 2017-07-11) 

  Molo, Beata; Koszel, Bogdan; Cziomer, Erhard; Morozowski, Tomasz; Ciesielska-Klikowska, Joanna; Stolarczyk, Mieczysław; Paterek, Anna; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Kruk, Aleksandra; Schöll-Mazurek, Kamila; Tomala. Magdalena; Kargol, Anna; Sękowski, Paweł; Bałamut, Anna; Stępniewska, Paulina; Gawron, Dominika; Furgacz, Przemysław; Malinowski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: Dynamika zjawisk i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym implikuje konieczność ciągłej modyfikacji, względnie transformacji, dotychczasowych strategii i polityki bezpieczeństwa przez poszczególne ...