Show simple item record

Tikagrelor jako nowy lek przeciwpłytkowy w leczeniu zawału serca w praktyce zawodu ratownika medycznego

dc.contributor.advisorZbigniew Siudak
dc.contributor.authorKaszlikowska, Emilia
dc.date.accessioned2017-06-29T12:21:58Z
dc.date.available2017-06-29T12:21:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/13056
dc.description.abstractZgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20.04.2016r o Państwowym Ratownictwie Medycznym a dokładnej o medycznych czynnościach ratunkowych, ratownik medyczny może samodzielnie podawać 47 leków w tym dwa po uprzedniej konstatacji z lekarzem. Są to dwa leki przeciwpłytkowe klopidogrel i tikagrelor. Tikagrelor jest lekiem przeciwpłytkowym nowej generacji podobnym do klopidogrelu. Jednakże tikagrelor ma odwracalne działanie a klopidogrel niestety na stałe hamuje agregację płytek. Obydwa leki stosowane są we wszystkich rodzajach ostrych zespołów wieńcowych. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety większość badanych potrafiła wskazać prawidłowo odpowiedzi na pytania o lek. Niestety zgodnie z wynikami ankiety klopidogrel podawany jest częściej niż tikagrelor mimo iż wiedza na jego temat w środowisku ratowniczym jest dość dobra.pl
dc.description.abstractAccording to the amendment of the Act of 20.04.2016 on State Medical Rescue and the exact medical rescue, a medical rescuer may self administer 47 medications including two after a previous medical report. These are the two antiplatelet drugs clopidogrel and tikagrelor. Tikagrelor is a new generation clopidogrel-like antiplatelet agent. However, tikagrelor is reversible and clopidogrel unfortunately permanently inhibits platelet aggregation. Both drugs are used in all types of acute coronary syndromes. According to the results of the survey, most respondents were able to correctly answer questions about the drug. Unfortunately, according to the results of the survey, clopidogrel is given more frequently than tikagrelor, although its knowledge in the rescue environment is quite good.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectRatownik Medycznypl
dc.subjecttikagrelorpl
dc.subjectlek przeciwpłytkowypl
dc.subjectostry zespół wieńcowy (OZW)pl
dc.subjectAcute Coronary Syndromes (ACS)pl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleTikagrelor jako nowy lek przeciwpłytkowy w leczeniu zawału serca w praktyce zawodu ratownika medycznegopl
dc.title.alternativeTicagrelor as new antiplatelet drug in heart disease treatment in the practice of the medical emergencypl
dc.typeArtykułpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska