Wyświetlanie pozycji 1-20 z 188

  Tytuł
  Alkohole polihydroksylowe w ratownictwie medycznym [1]
  Analgezja multimodalna z wykorzystaniem środków farmakologicznych najczęściej stosowanych w opiece przedszpitalnej oraz Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych [1]
  Analiza EKG w praktyce ratownika medycznego [1]
  Analiza narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy ratownika medycznego. [1]
  Analiza postępowania ratownika i ratownika medycznego w warunkach zdarzenia masowego [1]
  Aspekty psychologiczne ciężkich urazów termicznych w pediatrii [1]
  Aspiryna 115 lat od odkrycia-nowe zastosowania [1]
  Badanie efektywności szkolenia w zakresie techniki masażu serca wśród młodzieży [1]
  Benzodiazepiny - działanie i zastosowanie w ratownictwie medycznym [2]
  Bioetyka początku życia - problemy etyczne. Opis przypadku na przykładzie Agaty Mróz [1]
  Ból i Stres Pourazowy- Postępowanie Ratownicze [1]
  Burza elektryczna u pacjenta z kardiowerterem – efibrylatorem (ICD) - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. [1]
  CHOROBA WIEŃCOWA - PRZYCZYNY, CZYNNIKI RYZYKA, LECZENIE FARMAKOLOGICZNE I INWAZYJNE [1]
  Choroba wrzodowa a brzuszna postać zawału serca. Diagnostyka, różnicowanie oraz postępowanie w pracy ratownika medycznego [1]
  CHOROBA WYSOKOGÓRSKA - POSTĘPOWANIE I DYLEMATY RATOWNIKA MEDYCZNEGO [1]
  Choroby tropikalne w praktyce ratownika medycznego [1]
  Cukrzyca. Przyczyny, objawy, farmakoterapia. Choroby towarzyszące cukrzycy. [1]
  Czy śmierć w erze technologicznej jest moralna? [1]
  Czy zawał to na pewno zawał - czyli różne choroby objawiające się jak OZW [1]
  Depresja jako przykład destrukcyjnego wpływu obniżonego nastroju na sferę bio-psycho-społeczną człowieka [1]