Wyświetlanie pozycji 1-20 z 151

  Tytuł
  Agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami eroksysomów w farmakoterapii. Obecne znaczenie i perspektywy zastosowania [1]
  Akceptacja inności – spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich [1]
  Aktualne spojrzenie na etiopatogenezę i aspekty kliniczne choroby Hashimoto [1]
  Alternatywne metody nauczania w szkole, poza szkołą i na uczelni – na przykładzie współpracy Uniwersytetu Dzieci i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [1]
  Analysis of Language Needs for Effective ESP Syllabus Development [1]
  Architektura Ai Weiweia [1]
  Aspekty prawne i rachunkowe klasyfikacji oraz wyceny nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych [1]
  Brasilia – eksperyment urbanistyczno-architektoniczny po sześćdziesięciu latach [1]
  Choroby uroginekologiczne – poważny problem społeczny [1]
  Closing shut an open form: W.S. Merwin’s poetry in Polish translation [1]
  Cross-cultural variability of research article abstracts from different discourse communities [1]
  Cross-linguistic influence in third-language acquisition: Learning Mandarin Chinese (L3) through the medium of English (L2) [1]
  Działalność naukowo-badawcza laboratorium rozwoju zdolności studentów [1]
  Edukacja domowa – alternatywa dla nauczania zinstytucjonalizowanego [1]
  Eksperyment powściągliwości w brytyjskiej i polskiej architekturze najnowszej [1]
  Eksperyment w architekturze. Wolny wybór czy konieczność i obowiązek? [1]
  English on Polish museums’ websites: standard or exception [1]
  Eutanazja w opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo [1]
  Fluorochinolony. Bezpieczeństwo terapii [1]
  Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej [1]