Wyświetlanie pozycji 1-20 z 102

  Tytuł
  Agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami eroksysomów w farmakoterapii. Obecne znaczenie i perspektywy zastosowania [1]
  Architektura Ai Weiweia [1]
  Aspekty prawne i rachunkowe klasyfikacji oraz wyceny nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych [1]
  Brasilia – eksperyment urbanistyczno-architektoniczny po sześćdziesięciu latach [1]
  Choroby uroginekologiczne – poważny problem społeczny [1]
  Eksperyment powściągliwości w brytyjskiej i polskiej architekturze najnowszej [1]
  Eksperyment w architekturze. Wolny wybór czy konieczność i obowiązek? [1]
  Fluorochinolony. Bezpieczeństwo terapii [1]
  Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej [1]
  Harpa – islandzki eksperyment [1]
  Immunoterapia raka płuca. Część I: immunoterapia bierna [1]
  Kompetencje dorosłych Polaków związane z poszukiwaniem informacji przez Internet. Znaczenie kontekstu społecznego [1]
  Kompetencje medialne młodzieży w wieku gimnazjalnym. Co i w jaki sposób badać? [1]
  Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach [1]
  Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa i jego ujęcie w księgach rachunkowych [1]
  Management-based approach to the reform of the vocational training [1]
  Mechanizmy gamifikacji w kształtowaniu postaw studentów [1]
  Medialaby, fablaby i banki wiedzy jako nowe modele instytucji edukacyjnych i animacyjnych. Problemy i wyzwania [1]
  Nieszczelność jelit w chorobach autoimmunologicznych [1]
  Nowe formy zachowań społecznych wobec i pod wpływem mediów oraz nowych technologii. Analizy porównawcze [1]