Pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydawane jest od roku 2001. Początkowo ukazywało się dwa razy w roku, obecnie wychodzi jako kwartalnik. Na jego łamach publikowane są artykuły związane z naukami politologicznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi.

e-ISSN: 2451-0858

ISSN: 1643-8299

Częstotliwość: kwartalnik

Forma publikacji: elektroniczna (pierwotna od 2016), drukowana

Język publikacji: polski, inne

Strona internetowa: www.pis.ka.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Ostatnio dodane

 • Zastosowanie wielokrotnych podań mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Whartona w leczeniu niepełnego uszkodzenia rdzenia kręgowego – opis przypadku (dodano: 2018-11-15) 

  Swadźba, Jakub; Milczarek, Olga; Kwiatkowski, Stanisław; Majka, Marcin; Swadźba, Patrycja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie: Przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego pozostaje chorobą nieuleczalną, prowadzącą do utraty czynności neurologicznych i mechanicznych poniżej poziomu uszkodzenia. Wciąż brakuje skutecznego sposobu leczenia ...
 • W poszukiwaniu fontanny młodości – podłoże genetyczne długowieczności oraz procesów starzenia (dodano: 2018-11-15) 

  Ligęza, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W ciągu ostatnich sześciu dekad poprawa warunków życia oraz rozwój medycyny wydłużyły przewidywany w dniu urodzenia czas życia ludzkiego o prawie 25 lat. Dłuższy czasu życia nie idzie jednak w parze z utrzymaniem dobrego ...
 • Zatrucia grzybami jadalnymi (dodano: 2018-11-15) 

  Gawlikowski, Tomasz; Bilska-Kos, Anna; Satora, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Od wieków zbieranie i spożywanie grzybów mieści się w tradycji kulinarnej krajów Europy, Azji i obu Ameryk. Dziko rosnące gatunki były i są chętnie zbierane i spożywane także w Polsce. W ostatnich latach porzucono pogląd, ...
 • Bezpieczeństwo przyjmowania niesterydowych leków przeciwzapalnych, cz. I (dodano: 2018-11-15) 

  Chronowska, Justyna; Madej, Andrzej; Leks, Sylwia; Chrobot, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) pomimo licznych działań niepożądanych w dalszym ciągu pozostają najczęściej stosowaną grupą leków, które można nabyć bez recepty. Mechanizm ich działania polega na hamowaniu ...
 • Witamina C w leczeniu nowotworów i profilaktyce chorób niezakaźnych (dodano: 2018-11-15) 

  Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Od ponad czterdziestu lat witamina C wzbudza nadzieję na skuteczną, tanią i bezpieczną terapię przeciwnowotworową. Wyniki badań in vitro i w modelach zwierzęcych z zastosowaniem bardzo wysokich dawek (tzw. mega-dawek) ...
 • Zmienność wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w zależności od procedury jego wykonania u pacjenta z kontrolowanym idiopatycznym nadciśnieniem tętniczym (dodano: 2018-11-15) 

  Senderek, Tomasz; Słapińska, Magdalena; Gołkowski, Filip (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie: Nadciśnienie tętnicze (NT) – powszechna choroba populacji wymagająca stałego, skutecznego leczenia, aby zapobiegać powikłaniom, wśród nich zawałowi serca, udarowi mózgu i niewydolności serca. Dobór leku i ...
 • Aktualności w diagnostyce i leczeniu stożka rogówki (dodano: 2018-11-15) 

  Roszkowska, Anna M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Stożek rogówki jest chorobą degeneracyjną, polegającą na postępującym ścieńczeniu i uwypukleniu rogówki. Choroba ta, w postaciach zaawansowanych, prowadzi do znacznych zaburzeń ostrości wzroku – jedynym rozwiązaniem staje ...
 • Obraz cytoimmunologiczny płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wstępna ocena wpływu leczenia metotreksatem i metyloprednizolonem (dodano: 2018-11-15) 

  Wędrowska, Ewelina; Libura, Marek; Chmielarski, Maciej; Grad, Bartłomiej; Golińska, Joanna; Senderek, Tomasz; Wojciechowski, Rafał; Siudut, Jakub; Kopiński, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie: Pobranie płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) umożliwia wgląd w miejscową aktywność zapalenia. W patogenezie zmian stawowych główną rolę pełnią komórki T, w tym dodatnie z ligandami ...
 • Czy galusan epigallokatechiny może być skutecznym polifenolem w terapii skojarzonej z etopozydem w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej? (dodano: 2018-11-15) 

  Cierniak, Agnieszka; Skubal, Magdalena; Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie: Składnik zielonej herbaty – galusan epigallokatechiny (EGCG) – znany jest ze swoich właściwości chemoprewencyjnych i chemoterapeutycznych. Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, a w ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 3 (XVIII) : Medycyna i zdrowie publiczne (dodano: 2018-11-07) 

  Cierniak, Agnieszka; Skubal, Magdalena; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Wędrowska, Ewelina; Libura, Marek; Chmielarski, Maciej; Grad, Bartłomiej; Golińska, Joanna; Senderek, Tomasz; Wojciechowski, Rafał; Siudut, Jakub; Kopiński, Piotr; Słapińska, Magdalena; Gołkowski, Filip; Roszkowska, Anna M.; Chronowska, Justyna; Madej, Andrzej; Leks, Sylwia; Chrobot, Renata; Ligęza, Janusz; Gawlikowski, Tomasz; Bilska-Kos, Anna; Satora, Leszek; Swadźba, Jakub; Milczarek, Olga; Kwiatkowski, Stanisław; Majka, Marcin; Swadźba, Patrycja; Grzywacz-Kisielewska, Agata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  ZE WSTĘPU: Prezentowany Czytelnikom numer „Państwa i Społeczeństwa”, zajmujący się zagadnieniami medycyny i zdrowia publicznego, zawiera trzy prace oryginalne, sześć poglądowych i jeden opis przypadku. Dodatkowo zamieszczono ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 2 (XVIII) : Architektoniczne dialogi (dodano: 2018-10-10) 

  Banasik-Petri, Katarzyna; Palej, Anna; Wróbel, Piotr; Stec, Barbara; Urbańska, Marta A.; Haduch, Bartosz; Ingarden, Krzysztof; Kaczmarska, Elżbieta; Kaczmarska, Małgorzata; Starzyk, Agnieszka; Malec-Zięba, Emilia; Schubert, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  ZE WSTĘPU: Niniejszy zeszyt „Państwa i Społeczeństwa” – drugi już poświęcony architekturze – nosi tytuł Architektoniczne dialogi i stanowi zaproszenie do szerszej dyskusji. Autorzy artykułów – architekci, twórcy, badacze ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 1 (XVIII) : Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji (dodano: 2018-10-10) 

  Aksman, Joanna; Bierówka, Joanna; Rokicki, Jarosław; Christ, Magdalena; Nowak, Alina; Trzcionka, Magdalena; Trębińska-Szumigraj, Ewa; du Vall, Marta; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Tracz, Mariola; Uliszak, Radosław; Gibek, Katarzyna; Losa-Jonczyk, Anna; Kliś, Maria; Uhma, Piotr; Mikulski, Lech; Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Tom, który oddajemy do rąk Szanownych Czytelników, składa się z ośmiu tekstów skoncentrowanych wokół tematyki grywalizacji. Zagadnienie to wydaje się szczególnie interesujące i aktualne w obliczu specyfiki współczesnego ...
 • Wgłobienie jelit, jako najczęstsza przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego u dzieci, w grupie wiekowej od 3 miesięcy do 3 lat (dodano: 2018-08-24) 

  Drabik, Bogusława; Goździalska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Wprowadzenie: Wgłobienie jelit polega na teleskopowym przemieszczeniu odcinka bliższego w część dalszą jelita, doprowadzając do uciśnięcia naczyń krezki bliższego odcinka. Następstwem tego procesu często jest martwica, ...
 • Pomoc rodziny w okresie rekonwalescencji w ocenie pacjentek po przebytej mastektomii (dodano: 2018-08-24) 

  Bąk, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Wprowadzenie: Choroba nowotworowa wymaga zarówno od osoby chorej, jak i członków jej rodziny wielu wyrzeczeń, zmiany priorytetów życiowych oraz nabywania nowych kompetencji medyczno-opiekuńczych. Celem niniejszego ...
 • Ocena stanu wiedzy dotyczącej zachorowalności na ostre zapalenie wątroby typu B i C wśród personelu medycznego (dodano: 2018-08-24) 

  Salasa, Małgorzata; Goździalska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Wprowadzenie: Zakażenia szpitalne w dużej mierze dotyczą samych pracowników służby zdrowia. Zwiększony zakres usług medycznych, w tym dużo większa liczba zabiegów operacyjnych, ma wpływ na wzrost zakażeń wirusami zapalenia ...
 • Niedobory witaminy D a konsekwencje zdrowotne (dodano: 2018-08-24) 

  Drąg, Jagoda; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Witamina D3 (kalcytriol) pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Pozyskiwana z diety lub syntetyzowana w skórze pod wpływem promieni ultrafioletowych bierze udział nie tylko w utrzymaniu gospodarki wapniowo-fosforanowej, ...
 • Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy (dodano: 2018-08-23) 

  Rej-Kietla, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  W procesie leczenia autonomia pacjenta wyznacza zakres oraz warunki ingerencji medycznej. W relacjach lekarz – pacjent autonomia powinna być rozumiana, jako zakaz podejmowania terapii bez wyraźnej zgody pacjenta. Zgoda ...
 • Wpływ nasilenia depresji u pacjentów z chorobą Huntingtona na obciążenie psychiczne opiekuna (dodano: 2018-08-23) 

  Boćwińska, Dorota; Goździalska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Wprowadzenie: Na całym świecie tysiące ludzi opiekuje się bliskimi z chorobą Huntingtona próbując sobie radzić z opieką nad chorym, która może być bardzo trudna, wyczerpująca i stresująca. Pacjenci bowiem mają problemy ...
 • Bezpieczeństwo pacjenta w świetle systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” (dodano: 2018-08-23) 

  Żurowska-Wolak, Magdalena; Barczentewicz, Katarzyna; Grochowski, Jakub; Wolak, Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Wprowadzenie: Idea zbudowania w Polsce, wzorem państw Europy Zachodniej, nowoczesnego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zaczęła kształtować się w latach 90. ubiegłego stulecia. Materiał i metody: Celem badania ...
 • Ochrona danych osobowych pacjenta w świetle obowiązujących przepisów prawa (dodano: 2018-08-23) 

  Rej-Kietla, Anna; Kryska, Sandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Ochrona danych osobowych wynika przede wszystkim z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającej zapis o prawie do prywatności. Normy dotyczące tego zagadnienia odnajdziemy także w prawie cywilnym i karnym, a pewne ...

Zobacz więcej