Pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydawane jest od roku 2001. Początkowo ukazywało się dwa razy w roku, obecnie wychodzi jako kwartalnik. Na jego łamach publikowane są artykuły związane z naukami politologicznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi.

e-ISSN: 2451-0858

ISSN: 1643-8299

Częstotliwość: kwartalnik

Forma publikacji: elektroniczna (pierwotna od 2016), drukowana

Język publikacji: polski, inne

Strona internetowa: www.pis.ka.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Ingress jako przykład wykorzystania grywalizacjii w turystyce. Studium przypadku dla Krzeszowic i Skały (dodano: 2018-09-05) 

  Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Tracz, Mariola; Uliszak, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Turystyka coraz częściej sięga po nowe technologie komunikacji oraz wykorzystując grywalizację oferuje bardziej atrakcyjne produkty turystyczne. Przykładem mogą być różnorodne gry interaktywne. Jedną z nich jest gra ...
 • Grywalizacja jako narzędzie motywowania i angażowania pracowników (dodano: 2018-09-05) 

  Gibek, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Liczne badania pokazują, że zaangażowanie w pracę pracowników jest bardzo niskie. Gamifikacja jest techniką, która to zaangażowanie i motywację może zwiększyć. Celem badań było określenie czynników, które pracownicy ...
 • O urzeczywistnieniu gry i mistyfikacji rzeczy (dodano: 2018-09-05) 

  Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Problemem, który stanowi punkt wyjścia refleksji nad grywalizacją jest jej jednoczesne usytuowanie jako rodzaju bytu i narzędzia poznawczego. Pojawienie się pojęcia gamification i jego ekspansja w naukach o kulturze ...
 • Od gier i zabaw po grywalizację w budowaniu motywacji do uczenia się u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i studentów pedagogiki (dodano: 2018-09-05) 

  Christ, Magdalena; Nowak, Alina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Grywalizacja w edukacji to nadanie jakiejś aktywności charakteru gry po to, by podnieść motywację do jej wykonana. Nauczyciele wciąż szukają efektywnych dróg podnoszenia motywacji uczestników zajęć, stąd grywalizacja ...
 • Innowacje w edukacji – grywalizacja w procesie dydaktycznym (dodano: 2018-09-05) 

  Trzcionka, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł porusza kwestie związane z grywalizacją procesu dydaktycznego. Główną jego część zajmują opisy przykładów zastosowania technik grywalizacyjnych na zajęciach z przedmiotów Ekonomia i Międzynarodowe rynki finansowe ...
 • Uniwersytet na ulicy - o doświadczeniach płynących z gier miejskich (dodano: 2018-09-05) 

  Trębińska-Szumigraj, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł jest prezentacją dwóch wydarzeń – gier miejskich: „Drzewa wsparcia” i „Skrawki życia”, które były elementem Festiwalu Nauki w Zielonej Górze w latach 2009–2012. Analizując doświadczenia uczestników tych projektów, ...
 • Gamifikacja w kreowaniu wizerunku w mediach (dodano: 2018-09-05) 

  Losa-Jonczyk, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Odpowiedni wizerunek, styl i prezentacja to jedne z kluczowych czynników sukcesu w życiu zawodowym. Zarówno praktycy, jak i naukowcy poszukują efektywnych narzędzi kreowania wizerunku. Badania wykazują, że obecnie jednym ...
 • Grywalizacja jako klucz do zwiększenia zaangażowania młodego pokolenia w działania społeczne (dodano: 2018-09-05) 

  du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wiele organizacji pozarządowych jest aktywnych w social media, które współcześnie należy traktować nie tylko jako narzędzia komunikacji marketingowej, ale jako przestrzeń, w której realizowane są naczelne funkcje ...
 • Współczesny radiowy rynek stacji komercyjnych w Polsce (dodano: 2018-08-28) 

  Zdrojewska, Kinga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  On 15th of January 2015 have passed 25 years since the establishment of the first commercial radio station in Poland. This anniversary is a good opportunity to see, how the commercial radio stations work today. What is ...
 • Radykalna demokracja jako zasada niezależnego sieciowego dziennikarstwa na przykładzie projektu Indymedia (dodano: 2018-08-28) 

  Majorek, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Project Indymedia is an institutionalized example of global activism mediated by the new information technologies. The significant innovation here is the fulfilment of the radical democracy ideal, that has not been fully ...
 • Komisje wojewódzkie do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (dodano: 2018-08-28) 

  Stefanek, Kamila (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The amendment to provisions of the patients’ rights & Patient Rights Advocate Act came into force on 1 January 2012. In assumptions mentioned act was intended to became breakthrough in regulations regarding the so-called ...
 • Umowy koncernowe (dodano: 2018-08-28) 

  Polańska, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The aim of this paper is to briefly describe concern contracts. In view of dynamic development of economic relations, there is a variety of contractual relations. The first part of the paper analyzes the causes of making ...
 • Lokowanie produktu i jego regulacja w prawie unijnym (dodano: 2018-08-28) 

  Ignatowicz, Maja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The purpose of this article is to attempt to investigate the issue of product placement, to analyze and systematize this innovative legal subject, from the point of view of European law. The aim of this study is also to ...
 • Powrót Stanisława Brzozowskiego w XXI wieku (dodano: 2018-08-28) 

  Kowalówka, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The following article tackles the issue of adequacy and validity of Stanisław Brzozowski’s thought, especially for the contemporary Polish left. In the first part of the text, the author presents biographical information ...
 • Kobiece czy męskie? Gesty adaptacyjne w dialogu publicznym (dodano: 2018-08-28) 

  Kraśnicka-Wilk, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  This article is an attempt to show how the gestures called by researchers adaptors function in public dialogue. As shown by the preliminary observations, their specificity is not necessarily related to gender, because ...
 • „Wideo na żądanie”, czyli jak telewizje walczą o widza w sieci (dodano: 2018-08-28) 

  Oleszkowicz, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Has the world stopped spinning around a glass screen? Has traditional television been losing its unwavering positions over the years? New technologies specialists argue that video network endangers television. However, ...
 • Interes publiczny w radiofonii i telewizji. Zagadnienia wybrane (dodano: 2018-08-28) 

  Waniek, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The author attempts to describe the constitutional definition of the public interest in broadcasting, concluding however that elements forming the definition cannot be treated as permanent measures, because they are ...
 • Umowa powiernictwa w prawie polskim (dodano: 2018-08-27) 

  Kłos, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The aim of the article is to show the problems of trust. Article explains the concept of „trusteeship”, presents its genesis and the entities and institutions associated with it. It also shows the types of activities and ...
 • Bezprawność a niezgodność z prawem na tle „kodeksowej” odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej (dodano: 2018-08-27) 

  Pałka, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Present model of state liability contained in art. 417 and art. 4171 of the Civil Code maps and concrete content of art. 77 § 1 of the Constitution. Abovementioned provisions combines the state liability to the occurrence ...
 • Rozwiązanie spółki z o.o. „w organizacji” (dodano: 2018-08-27) 

  Pilarczyk, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The new institution of partnership law is a private limited company (Plt) in an organization, which has a different (standalone) legal subjectivity. The creation of this institution necessitates a regulation of the moment ...

Zobacz więcej