Najnowsze pozycje

 • Grywalizacja jako narzędzie motywowania i angażowania pracowników (dodano: 2018-09-05) 

  Gibek, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Liczne badania pokazują, że zaangażowanie w pracę pracowników jest bardzo niskie. Gamifikacja jest techniką, która to zaangażowanie i motywację może zwiększyć. Celem badań było określenie czynników, które pracownicy ...
 • Od gier i zabaw po grywalizację w budowaniu motywacji do uczenia się u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i studentów pedagogiki (dodano: 2018-09-05) 

  Christ, Magdalena; Nowak, Alina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Grywalizacja w edukacji to nadanie jakiejś aktywności charakteru gry po to, by podnieść motywację do jej wykonana. Nauczyciele wciąż szukają efektywnych dróg podnoszenia motywacji uczestników zajęć, stąd grywalizacja ...
 • Innowacje w edukacji – grywalizacja w procesie dydaktycznym (dodano: 2018-09-05) 

  Trzcionka, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł porusza kwestie związane z grywalizacją procesu dydaktycznego. Główną jego część zajmują opisy przykładów zastosowania technik grywalizacyjnych na zajęciach z przedmiotów Ekonomia i Międzynarodowe rynki finansowe ...
 • Uniwersytet na ulicy - o doświadczeniach płynących z gier miejskich (dodano: 2018-09-05) 

  Trębińska-Szumigraj, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł jest prezentacją dwóch wydarzeń – gier miejskich: „Drzewa wsparcia” i „Skrawki życia”, które były elementem Festiwalu Nauki w Zielonej Górze w latach 2009–2012. Analizując doświadczenia uczestników tych projektów, ...
 • Powrót Stanisława Brzozowskiego w XXI wieku (dodano: 2018-08-28) 

  Kowalówka, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The following article tackles the issue of adequacy and validity of Stanisław Brzozowski’s thought, especially for the contemporary Polish left. In the first part of the text, the author presents biographical information ...
 • Irlandia kobiet. Początki irlandzkiego ruchu kobiecego (dodano: 2018-08-27) 

  Plata, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The aim of this article is to familiarize the Polish readers the most important events in the history of the beginnings of feminism in Ireland. The author assumes that history, making heroes of events only male political, ...
 • Edutainment i edukacja filmowa jako narzędzia kształtowania tożsamości oraz postaw dzieci i młodzieży (dodano: 2018-08-27) 

  Wojniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Development of cinema opened up new prospects for the education process. The film has enabled a new way of presentation of various issues to students, supplementing traditional forms of information transmission. It should ...
 • Zabójca z motywów seksualnych (dodano: 2018-08-27) 

  Hejmej, Angelika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Numerous studies, interviews, observations or probing inquiries and analyses of homicide as a forbidden act allow the investigators to thoroughly distinguish and explore the motives, the personality and the environment ...
 • Zachowania homoseksualne kobiet osadzonych w zakładach karnych w kontekście procesu resocjalizacji (dodano: 2018-08-27) 

  Krystyan, Tomasz M.; Jasińska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Isolation resulting from imprisonment disrupts the way of human natural functioning. It also leads to deprivation of natural human needs which forces the convicts to adapt to new living conditions. Strategies of adaptation ...
 • Próba charakterystyki psychologicznej Cichociemnego (dodano: 2018-08-27) 

  Lickiewicz, Jakub; Szymańska, Jolanta; Burkiewicz, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Cichociemni were the elite of the Polish Armed Forces in the West. They were trained in Great Britain to operate in occupied Poland and were ready for any sacrifice for the Fatherland. Despite the fact that over 2600 ...
 • Ustalanie motywacji zamachów samobójczych (dodano: 2018-08-24) 

  Wach, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Psychological profiling and analysing the life situation of a person who committed suicide are only some of the tasks that forensic psychology deals with. Its purpose is to establish the potential motives behind the ...
 • Charakterystyka nieformalnych struktur podkultury przestępczej (dodano: 2018-08-24) 

  Tomasz, Witold; Hejmej, Angelika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Prison sentence used in Polish penal system is one of the most widely criticised punishments used for criminals. The convicted are sent into prisons or detention centres, which makes them (the incarcerated) even more ...
 • Więzienie jako instytucja opresyjna i sytuacja depresyjna (dodano: 2018-08-24) 

  Leśniak, Małgorzata; Szaszkiewicz, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The starting point for the authors of this article is a statement that prison is an oppressive institution and the incarcerated suff er from negative emotions such as anger, fury or aggression. Those emotions result in ...
 • Problem stresu i jego skrajnych konsekwencji u pracowników ochrony osób i mienia (dodano: 2018-08-24) 

  Malczewska-Błaszczyk, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Occupational stress factors of the security employee are undisputable. The action of the security guard can be a person’s security, valuables’ security, convoying, a V.I.P. bodyguard duty, protection of the mass events, ...
 • Wypalenie zawodowe personelu więziennego jako efekt dyspozycyjnej i sytuacyjnej oceny stresu (dodano: 2018-08-24) 

  Czekaj, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  This article deals with the problem of professional burnout among correctional facilities workers (such as pedagogues, teachers, psychologists and prison officers) as being particularly vulnerable to this phenomenon. In ...
 • Świadomość rodzicielska matki i ojca (dodano: 2018-08-22) 

  Grabowska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  This article was devoted to the issues of modern family. The main goal is to show the value of what is in a person’s life becomes a family. Content presented indicates that prepare for its foundation and to take the role ...
 • Problem inicjacji narkotykowej wśród młodzieży oraz profilaktyka zjawiska (dodano: 2018-08-22) 

  Kowal, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Steadily increasing access to psychoactive drugs and often fascinated positive image of drugs, artifi cially created by the media and various subcultures requires drastic increase in prevention activities. The fi rst ...
 • Rodzina pod wpływem choroby jako stresora (dodano: 2018-08-22) 

  Białek, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Illness, especially sudden and chronic, is not a problem just a sick person. Experiencing the whole family and it is always an event the entire family system. This can cause signifi cant changes in its structure and ...
 • Rola empatii w życiu rodziny (dodano: 2018-08-22) 

  Kliś, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  In the recent decades we can observe the intensifi cation of crisis in the marriage and family. In this situation many researches are undertaken to explain the reason of such state in order to prevent it in the future. The ...
 • Seksualność i jakość życia kobiet badanych do 18 miesięcy i 5 lat po zabiegu mastektomii – analiza porównawcza (dodano: 2018-08-22) 

  Białek, Katarzyna; Bolek, Katarzyna; Kowalczyk, Robert; Lew-Starowicz, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Aim. The aim of the study was to analyze the impact of the disease (breast cancer) and treatment on sexuality patients after mastectomy as part of the project „Sexuality women after mastectomy,” N N404 165640. Materials ...

Zobacz więcej