Najnowsze pozycje

 • Grywalizacja : wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi (dodano: 2017-10-18) 

  Złotek, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  The subject of this work is gamification. Gamification is a new phenomenon that using the mechanisms of the game is changing human behavior on the positive. Gamifi cation changing activities that are diffi cult or unpleasant ...
 • Dylematy współczesnego wychowania i edukacji (dodano: 2017-10-09) 

  Aksman, Joanna; Bocharova, Elena; Brzoza, Mariola; Burzyńska-Wentland, Lidia; Ciekot, Krystyna; Desedlova, Jaroslava; Gaweł, Anna; Gorloff, Elżbieta; Grzybowski, Romuald; Hitriuk, Wiera; Karapjetowa, Jelena; Kawula, Stanisław; Klasińska, Barbara; Kliś, Maria; Koczurko, Wasilij; Komorowska-Zielony, Alicja; Kowolik, Piotr; Kozłowska, Anna; Majsienia, Ludmiła; Oberuć, Jaroslav; Okraj, Zofia; Pabiańczyk, Anna; Ponomarjewa, Jelena; Rogalska-Marasińska, Aneta; Sikora, Justyna; Torowska, Joanna; Wantuła, Halina; Wroński, Ryszard; Wysocka, Ewa; Wysotjenko, Irina; Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: Tematyka tomu koncentruje się wokół kluczowych problemów współczesnej oświaty i efektywnych sposobów ich przezwyciężania. Autorzy podjęli problemy dotyczące zagadnień metodologicznych, kontekstów wychowania ...
 • English on Polish museums’ websites: standard or exception (dodano: 2017-10-06) 

  Sorkowska-Cieślak, Kinga; Cieślak, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Informacje dostępne na stronach internetowych mają w turystyce ogromne znaczenie. Dzięki nim turysta może szczegółowo zaplanować podróż – przyjazna strona internetowa może wręcz zadecydować o jego wizycie w danym miejscu. ...
 • Closing shut an open form: W.S. Merwin’s poetry in Polish translation (dodano: 2017-10-06) 

  Hołobut, Agata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Choć W.S. Merwin uchodzi za jednego z najwybitniejszych autorów amerykańskiej poezji współczesnej, a jego twórczość towarzyszy czytelnikom od ponad sześćdziesięciu lat, pierwszy wybór jego wierszy, Imię powietrza, ukazał ...
 • Psychologiczne podstawy i korzyści wynikające z uczenia się języków obcych (dodano: 2017-10-06) 

  Kliś, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  In this article the linguistic and psychological basis of foreign languages learning and teaching have been analysed. It has been indicated that learning a foreign language in comparison to learning other subjects is ...
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie budowania autonomii oraz rozwijania językowej kompetencji komunikacyjnej studentów (dodano: 2017-10-06) 

  Kościńska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Language use that results from communicative language competence is not only about proper production and reception of various texts. It is also refl ected in interactions and mediations between people. Hence, ensuring ...
 • Rozważania nad zakresem kompetencji nauczyciela języka koptyjskiego pracującego ze studentami z europejskiego kręgu kulturowego (dodano: 2017-10-03) 

  Małocha, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The guiding idea of the hereby paper constitute considerations on the scope of competence – both preliminary and professional – which should display teachers of not typical languages. The entirety of divagating was based ...
 • Needs analysis for a specialized learner population: A case study of learners from medical college (dodano: 2017-10-03) 

  Niemiec, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Analiza potrzeb językowych osób uczących się odgrywa istotną rolę w przygotowywaniu i opracowywaniu kursów językowych oraz lektoratów z języka specjalistycznego. Jest ona także ważnym źródłem informacji umożliwiającej ...
 • Teaching reading to advanced foreign language learners (dodano: 2017-10-03) 

  Kusiak-Pisowacka, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Tematem artykułu jest sprawność czytania, która jest ważnym elementem kompetencji obcojęzycznej. Przedstawiono dwa podejścia stosowane w badaniach empirycznych dotyczących czytania: perspektywę psycholingwistyczną i ...
 • Cross-cultural variability of research article abstracts from different discourse communities (dodano: 2017-10-03) 

  Donesch-Jeżo, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Globalizacja świata akademickiego spowodowała, iż angielski stał się głównym językiem komunikacji naukowej. W konsekwencji język ten jest dla naukowców narzędziem prezentowania ich osiągnięć oraz zdobywania uznania na ...
 • Cross-linguistic influence in third-language acquisition: Learning Mandarin Chinese (L3) through the medium of English (L2) (dodano: 2017-10-03) 

  Freundlich, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Interferencja (znana także jako transfer językowy) L1 to wpływ pierwszego języka na produkcję lub odbiór języka drugiego (L2). Większość badań dotyczących zjawiska interferencji koncentruje się na procesie przyswajania ...
 • Praca projektowa w dydaktyce języków obcych – alternatywa czy codzienność? (dodano: 2017-09-17) 

  Kusiak-Pisowacka, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The aim of the article is to discuss the role of project work in teaching foreign languages in Polish junior secondary schools. Project work is presented as a technique successfully activating and motivating learners, ...
 • Rola placówek wychowania pozaszkolnego w wychowaniu do wartości (dodano: 2017-09-17) 

  Grzesiak, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  A paper is devoted to a role of post-educational institutions in a worthdoing organisation of leisure time of children and the youth. Different forms of activities conducted in that institutions have the impact on a ...
 • On the Way to Literacy (dodano: 2017-09-17) 

  Medved Udovič, Vida (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Autorka tekstu wskazuje, że podczas czytania ze zrozumieniem rozmaitych tekstów literackich uczeń rozwija swoje umiejętności czytania i pisania jako podstawowe narzędzia działania we wszystkich segmentach współczesnego ...
 • Zmiany w polityce oświatowej a jakość wsparcia dla uczniów zdolnych (dodano: 2017-09-17) 

  Giza, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Aim of this article is to show relations between reforming of educational law and school practise, For example eff ectiveness and their meaning for innovations and educational alternatives. This is theoretical and practical ...
 • Edukacja domowa – alternatywa dla nauczania zinstytucjonalizowanego (dodano: 2017-09-17) 

  Teresa, Olearczyk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The requirements towards school education in XXIst century still do not coincide with what is being experienced in real life. The article contains a short historical sketch of education both in Poland and within the ...
 • The Reggio Emilia educational concept (dodano: 2017-09-17) 

  Lepičnik Vodopivec, Jurka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Artykuł prezentuje koncepcję edukacyjną Reggio Emilia. Propozycja tej szkoły pojawiła się w północnych Włoszech w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Tekst uwypukla zwłaszcza rolę przestrzeni i znaczenie komunikacji ...
 • Kreatywność jako niezbędny element kompetencji nauczyciela w edukacji alternatywnej (dodano: 2017-09-17) 

  Kožuh, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The author of the article raises the issue of alternative education, which in recent years has become a thoroughly planned offer, implemented more efficiently and evaluated in greater depth. One of the basic signs of ...
 • Poland, Slovenia, the World : Challenges of present-day education (dodano: 2017-09-12) 

  Kozłowska, Anna (red.); Muršak, Janko (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Transformations of education in changing Europe are multifaceted. One of the latter is the process of strengthening the cooperation among universities in this part of the world. This cooperation is carried out in many ...
 • Teaching practice tasks (dodano: 2017-07-24) 

  Kusiak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Teaching Practice Tasks has been designed for students of initial teacher training courses who are about to start their teaching practice. The book contains a set of materials that provide guidance and enable trainees to ...

Zobacz więcej