Najnowsze pozycje

 • Dziennikarze "Magazynu Muzycznego" i "Non Stopu" wobec zachodnich trendów w muzyce (lata 80.) (dodano: 2018-02-19) 

  Baran, Dariusz (volumina.pl, 2017)
  Polska prasa muzyczna wydawana w okresie PRL była tym medium, które wprost (oficjalnie) wymykało się definicji pro- lub antysystemowego środka przekazu, głownie dzięki znacznej swobodzie jej dziennikarzy. Dzięki temu dla ...
 • Wizerunek Ukraińców na łamach wybranej polskiej prasy (dodano: 2018-02-19) 

  Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Autor artykułu przybliża problematykę związaną z wizerunkiem Ukraińców na ła-mach polskiej prasy, w oparciu o kilka istotnych jego zdaniem zdarzeń, których efektem było włączenie ogólnej tematyki ukraińskiej w dyskurs ...
 • Media społecznościowe w protestach politycznych na przykładzie ukraińskiej rewolucji godności (dodano: 2018-02-13) 

  Piechota, Grażyna; Rajczyk, Robert (Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej; Poznań, 2017)
  Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród studen- tów dwóch ukraińskich uczelni wyższych, których celem było usta- lenie, w jaki sposób używano nowych mediów podczas protestów politycznych w Kijowie, trwających ...
 • Środowisko przyrodnicze i człowiek w Japonii (dodano: 2017-11-28) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  ZE WSTĘPU: Zasadniczą treścią niniejszej pracy jest szczegółowa charakterystyka rozbudowanego zespołu elementów środowiska przyrodniczego Japonii, z uwzględnieniem charakteru i stopnia ich wpływu na różne dziedziny życia. ...
 • Marketing (dodano: 2017-09-18) 

  Surówka-Marszałek, Danuta; Śmigielska, Grażyna; Smutek, Halina; Fudaliński, Janusz; Bober, Tomasz; Walas-Trębacz, Jolanta; Stobiecka, Jadwiga; Płonka, Maria; Oczkowska, Renata; Dołhasz, Magdalena; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Łapczyński, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów obejmujących szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, które odnoszą się zarówno do funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw działających m.in. w formie ...
 • Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami (dodano: 2017-09-18) 

  Adamus, Wiktor; Strzelecki, Marek; Pietruszka-Orty, Anna; Winkler, Renata; Galata, Stanisław; Smutek, Halina; Potocki, Arkadiusz; Łyżwa, Anna; Pietrzyk, Urszula; Gzyl, Renata; Ziarko, Janusz; Tyrańska, Małgorzata; Gardyła, Jan; Strada, Anna; Walas-Trębacz, Jolanta; Szakál, Zoltán (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: Prezentowana praca ma, podobnie ja cała nauka o zarządzaniu, charakter interdyscyplinarny. W centrum refleksji znajdują się współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami. Sukces każdej organizacji zależy od ...
 • OPINIE STUDENTÓW UKRAIŃSKICH NA TEMAT ICH INTEGRACJI AKADEMICKIEJ (dodano: 2017-09-03) 

  Bierówka, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  This paper is a presentation of the results of a questionnaire whose main aim was to get acquainted with the opinions of Ukrainians studying at Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University about their academic integration ...
 • Wizerunek Polski i Polaków w oczach studentów ukraińskich. Ukraińcy w oczach studentów polskich (dodano: 2017-09-03) 

  Leśniak, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  For a couple of years already Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University has been hosting students from various parts of the world; and Ukrainian students are the most numerous . The growing number can bring, beside the ...
 • Akceptacja inności – spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich (dodano: 2017-09-03) 

  Wojtulewski, Romuald (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Phenomenon of migration is present in modern world among every society. People are relocating due to career goals, educational opportunities or to settle down in better place to live. It is caused by their country’s ...
 • Postawy ksenofobiczne wśród studentów wybranych kierunków studiów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (dodano: 2017-09-02) 

  Gawron, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The following article is an attempt to present the phenomenon of xenophobia, on the one hand, as an aversion to everything what is foreign, on the other, as a specific way of feeling which in some sense is a behaviour ...
 • Obraz ukraińskiego Majdanu w polskich mediach społecznościowych – na przykładzie Twittera (dodano: 2017-09-02) 

  Majorek, Marta; du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The aim of the paper is to identify and analyze the reception of events in Ukraine on the Internet. The scope of the concerned issues will be limited to a picture of the situation drawn by the internauts using Twitter, ...
 • Kontakty polsko-ukraińskie a zmiany wzajemnego postrzegania Polaków i Ukraińców (dodano: 2017-09-02) 

  Konieczna-Sałamatin, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The article shows the dynamics of mutual perception of Poles and Ukrainians that occur against the background of growing intensity of Polish-Ukrainian contact, which is especially clearly seen after Poland has joined the ...
 • Narody i ich stereotypy a wizerunek Ukraińców w świadomości zbiorowej Polaków (dodano: 2017-09-02) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Many polish people perceive differences between the cultures and societies of the Western and Eastern Europe. For years Ukrainians were described in entirely pejorative terms, because of diffi cult relationships between ...
 • Wizualne migracje: refleksje o metodzie i braku metod w wizualnych badaniach nad doświadczeniem imigracyjnym (dodano: 2017-09-02) 

  Grzonka, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  This paper is a an anthropological and methodological impression about the production of a cultural knowledge grounded in the different types of a visual data. The purpose of this paper is to highlight a potential of ...
 • STEREOTYPY W BADANIACH NAD RÓWNOŚCIĄ. WSTĘPNE PYTANIA METODOLOGICZNE (dodano: 2017-09-02) 

  Frątczak, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Egalitarian perspective seems to be an integral part of the theory of stereotypes. The link between the two is so tide that, due to various factors, it appears to be transparent. Yet there are still some crucial ...
 • O piętnujących i piętnowanych - psychologiczne aspekty relacji piętnowania (dodano: 2017-08-29) 

  Czerniak, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  This paper is divided into three separate parts: introduction into the phenomenon of a stigma, and two other parts showing the perspective of the stigmatized and the stigmatizing. It focuses on the psychological explanations ...
 • Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz.1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej (dodano: 2017-07-28) 

  Ziarko, Janusz; Walas-Trębacz, Jolanta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Ze wstępu: Tekst podręcznika został dobrany z myślą o realizacji dwóch celów dydaktycznych: 1) żeby dostarczyć czytelnikowi przydatnych informacji usprawniających poznawanie i wyjaśnianie rzeczy, procesów i zjawisk ...
 • Róg Rudiego Dutschke i Axel-Springer-Strasse : Nowa Lewica w Niemczech (dodano: 2017-07-28) 

  Walecka-Rynduch, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z przedmowy Barbary Stoczewskiej: Problematyka Nowej Lewicy w dorobku naukowym Agnieszki Waleckiej-Rynduch stanowi bez wątpienia wątek zasadniczy. Można także bez przesady stwierdzić, że jej badania odnoszące się głównie ...
 • Socially responsible business (dodano: 2017-07-04) 

  Sánchez-Fernández, María Dolores; Colombo, Ciliana Regina; Chodyński, Andrzej; Huszlak, Wojciech; Milovanović, Vesna; Krstić, Bojan; Tasić, Milica; Denčić-Mihajlov, Ksenija; Krstić, Mladen; Ziarko, Janusz; Woźniak-Zapór, Marta; Woźniak-Zapór, Marta; Piziak-Rapacz, Anna; Džunić, Marija; Golubović, Nataša; Ivanovic-Djukic, Maja; Simic, Ivana; Waśniewski, Krzysztof (AFM Publishing House = Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The work is divided into three parts combined by the idea which points to the fact that irrespective of the kind of business activity and at every level of management social issues appear and should not be disregarded. The ...
 • Innowacje w procesie zarządzania regionem (dodano: 2017-07-03) 

  Makieła, Zbigniew; Ziarko, Janusz; Kneller, Margaret; Simoncini, Gabriele; Bielecka, Paulina; Feczko, Piotr; Kucab, Piotr; Mucha, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM,, 2014)
  Ze wstępu: Celem niniejszej publikacji jest włączenie się autorów poszczególnych rozdziałów w dynamiczny rozwój nauk empirycznych i powiązania ze sobą celów poznawczych i aplikacyjnych odnoszących się do zarządzania ...

Zobacz więcej