Now showing items 1-2 of 2

  • Polityka taryfowa związków zawodowych w Republice Federalnej Niemiec (added: 2020-04-23) 

    Maciąg, Zbigniew (Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987)
    Tn der ersten Periode nach der Erschaffung des westdeutschen Staates ging die DGB von der Voraussetzung aus, dass viele für die Welt der Werktätigen wesentliche Probleme auf dem Wege der Machtübernahme durch die linken ...
  • Wpływ stanu wojennego w Polsce na status prawny związków zawodowych (added: 2020-02-13) 

    Kazimierczuk, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Wprowadzenie w grudniu 1981 r. stanu wojennego zapoczątkowało powrót do monizmu w polskim ruchu związkowym. Zgodnie z dekretem o stanie wojennym wydanym przez Radę Państwa wszystkie związki zawodowe zostały zawieszone. ...