Now showing items 1-2 of 2

  • Ryzyko wojenne w polityce polskich zakładów ubezpieczeniowych przed II wojną światową (added: 2020-02-13) 

    Bednaruk, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Próby ujęcia ryzyka wojennego w ramy statystyczne, tak by m ożna było określić skalę i prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych zdarzeń, napotykały ogromne tru d n o ści. Były one tak wielkie, iż w przypadku obowiązkowych ...
  • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXI Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2019-11-25) 

    Kruszewski, Tomasz; Gajewska, Jolanta; Cetwiński, Marek; Gałędek, Michał; Mataniak, Mateusz; Sitek, Bronisław; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Krzysztofek, Katarzyna; Pokoj, Jakub; Szewczak-Daniel, Mariola; Wałdoch, Jacek; Bednaruk, Waldemar; Dworas-Kulik, Judyta; Marszałek, Piotr Krzysztof; Graczyk, Konrad; Mielnik, Hubert; Truszkowski, Bartosz; Ługowski, Bartłomiej; Majdański, Paweł; Kozyra, Waldemar; Czech-Jezierska, Bożena Anna; Pyter, Magdalena; Kazimierczuk, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)