Now showing items 1-7 of 7

 • Postępowanie ratownicze w zdarzeniach mnogich i masowych (added: 2017-09-27) 

  Giza, Mikołaj
  W pracy wyjaśnione zostało pojęcie zdarzenia masowego oraz mnogiego. Przedstawione zostały przykłady wypadków o charakterze masowym i mnogim. Zamieszczono również procedury według, których ratownicy medyczni udzielają ...
 • Pożar jako zdarzenie masowe (added: 2017-10-04) 

  Zygmunt, Mateusz
  W niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia roli ratownika medycznego w pożarze. Celem jej było przedstawienie pożaru jako zdarzenia masowego, a także wskazanie czynności jakie powinien wykonywać ratownik medyczny w ...
 • Systemy segregacji medycznej w zdarzeniach masowych i katastrofach (added: 2016-11-14) 

  Owca, Anna
  Zdarzenia masowe i katastrofy nie są bardzo często spotykane w warunkach cywilnych naszego kraju, nie mniej artykuł ten ma na celu przybliżenie tematyki segregacji medycznej w sytuacjach nagłych. Każdy Ratownik Medyczny ...
 • Trudne decyzje prawno – moralne w zdarzeniach masowych (added: 2015-07-05) 

  Kaleta, Dominik
  Podstawowym zadaniem ratownika medycznego jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia. Realizacji roli jaka wpisana jest w ten zawód służy zdolność utrzymania ciągłej gotowości ...
 • Zastosowanie bezzałogowych systemów latających w zdarzeniach masowych i katastrofach (added: 2015-07-09) 

  Rawiński, Konrad; Sokołowski, Grzegorz
  Zdarzenia o charakterze masowym to jedna z cięższych sytuacji, z jakimi muszą sobie poradzić służby ratownicze. Wynika to z kilku kluczowych czynników. Z reguły skupiamy się na najbardziej charakterystycznym elemencie, ...
 • Zdarzenie masowe - katastrofa kolejowa w Chałupkach gmina Szczekociny (added: 2015-07-01) 

  Stępień, Jacek
  W niniejszym artykule przedstawiam opis przebiegu działań służb ratowniczych oraz trudności jakie napotkali podczas zdarzenia masowego - katastrofy kolejowej w Chałupkach gmina Szczekociny. Rozwój cywilizacyjny w ...
 • Zdarzenie masowe – postępowanie w Zespole Ratownictwa Medycznego i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (added: 2018-10-30) 

  Dybał, Marcin
  W pracy przedstawiono postępowanie w Zespole Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym, postępowanie przez służby medyczne i ratunkowe na miejscu ...