Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpieczeństwo sportowych imprez masowych w działaniach policji (added: 2020-01-29) 

    Zawartka, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    W artykule przedstawiono obowiązki i zadania Policji w obszarze zabezpieczenia imprez masowych wynikające z Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, jak również z innych przepisów i umów międzynarodowych. Przedstawiono ...