Now showing items 1-2 of 2

  • Eliminacyjny zbieg przepisów w polskim prawie karnym (added: 2020-02-20) 

    Fedorszczak, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "Zbieg przepisów prawno-karnych jako rezultat kodyfikowania polskiego prawa karnego stwarza dla jego doktryny i praktyki szereg problemów. Sytuacja zbiegu przepisów zachodzi, kiedy jeden konkretny czyn popełniony przez ...
  • Zbieg przestępstwa z wykroczeniem (added: 2021-11-18) 

    Grzesik, Mikołaj (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    Ze wstępu: "Zbieg przestępstwa z wykroczeniem to zagadnienie o skomplikowanej naturze zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Dotyka ono jednych z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa karnego, takich ...