Now showing items 1-2 of 2

  • Andrzej Frycz Modrzewski o zaufaniu społecznym (added: 2019-06-28) 

    Rosicka, Janina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
    "Moim zamiarem jest pokazanie Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jako człowieka, który uznał wzrost zaufania społecznego za główny warunek realizacji dobrobytu. Nie był w tych poczynaniach nowatorski, ponieważ w średniowieczu ...
  • Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu (added: 2017-02-22) 

    Ziarko, Janusz; Chodyński, Andrzej; Huczek, Marian; Huszlak, Wojciech; Smutek, Halina; Prorok, Magdalena; Figurska, Irena; Mirski, Andrzej; Feczko, Piotr; Diačiková, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Zrównoważony rozwój i zarządzanie to hasła często pojawiające się we współczesnej literaturze dotyczącej teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji czy szerzej struktur społeczno-gospodarczych. Obszary ...