Now showing items 1-1 of 1

  • Kontrola astmy oskrzelowej na etapie rehabilitacji medycznej (added: 2014-05-12) 

    Grygus, Igor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
    Dla leczenia zaostrzenia i rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową (AO) w oddziale dziennym jest zaproponowany specjalny program medycznej rehabilitacji, który łączy modyfikowane sposoby leczniczego wychowania fizycznego, ...