Now showing items 1-2 of 2

  • Uwagi na temat środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową (added: 2020-01-29) 

    Strzelec, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Zakaz wstępu na imprezę masową jest jednym ze środków karnych, który został wprowadzony do kodeksu karnego 20 marca 2009 r. Dodanie tego przepisu było odpowiedzią ustawodawcy na rozwijające się zjawisko przestępczości ...
  • Zakaz wstępu na imprezy masowe jako środek reakcji na chuligaństwo stadionowe (added: 2020-01-29) 

    Mocarska, Dorota; Sadło-Nowak, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Chuligaństwo stadionowe z uwagi na masowość zjawiska znajduje się w centrum uwagi społeczeństwa, a właściwa mu agresywność przejawiająca się w zamachach dokonywanych głównie publicznie, stanowi przez to wyzwanie rzucone ...