Now showing items 1-5 of 5

 • Instytucja wywłaszczenia a prawo do własności jako prawo człowieka (added: 2019-06-11) 

  Pistol, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Historia ludzkości, różnorodne doktryny i systemy władzy zawsze opierały się na podejściu do własności jako dobra indywidualnego i potrzebnego do normalnego funkcjonowania człowieka i całego społeczeństwa. Historyczny ...
 • Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – geneza, konstytucyjne przesłanki wywłaszczenia na tle porównawczym (added: 2020-11-02) 

  Kościelniak, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  The aim of the present study is to present the issues of regulation of the institution of expropriation in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. This institution has long been known for both ...
 • Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – konstytucyjne pojęcie wywłaszczenia (added: 2021-06-25) 

  Kościelniak, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki regulacji instytucji wywłaszczenia w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Instytucja ta znana jest od dawna zarówno prawu administracyjnemu, jak i cywilnemu, ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2010 : Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (added: 2014-04-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Celarek, Krystyna; Cebula, Sławomir; Buczek, Andrzej; Fleszer, Dorota; Feczko, Piotr; Kościelniak, Grzegorz; Krużołek, Klaudia; Paśnik, Jerzy; Pistol, Tomasz; Poździoch, Stefan; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze „Państwa i Społeczeństwa” przedstawione zostały na X Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach sekcji tematycznej „Prawa człowieka ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 1 (26), 2020 (added: 2020-11-02) 

  Adamus, Rafał; Krawiec, Grzegorz; Wolak, Grzegorz; Duminică, Ramona; Pirvu, Adriana; Puran, Andra; Andreescu, Marius; Jasińska, Katarzyna; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Partyk, Agnieszka; Czochra, Marzena; Bar, Damian; Kościelniak, Grzegorz; Skoczylas, Oliwia; Biernat, Jakub; Stanek, Julia; Najjar, Kamil; Partyk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Słowo wstępne: "Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer czasopisma, zamieszczając w nim interesujące spostrzeżenia autorów na temat kilku ważkich zagadnień. Cieszymy się, że łamy naszego periodyku stanowią ...