Now showing items 1-2 of 2

  • Ludzie Donbasu wykluczeni z ukraińskiego społeczeństwa czy z Ukrainy? Próba analizy (added: 2019-05-07) 

    Bocharova, Olena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego stanu i sytuacji panującej na wschodzie Ukrainy, a także wybranych problemów, z którymi spotykają się ludzie z Donbasu. W kwietniu 2014 roku na terenie obwodów donieckiego ...
  • Sportowcy z niepełnosprawnością. Aspekty psychologiczne i społeczne (added: 2019-05-23) 

    Sikorska, Iwona; Gerc, Krzysztof; Pawłowski, Leszek; Szyszka, Edyta; Pal, Wojciech; Novak, Jean M.; Superson, Barbara Róża; Sikorska, Iwona; Nowak, Tomasz; Adamiec, Aleksandra; Konarska, Joanna; Więcław, Grzegorz; Kochanowski, Marcin; Piasecki, Jan; Olbrych, Henryka; Majewska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Ze wstępu: "Zagadnienie sportu oraz aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością, ze wszech miar godne pogłębionych badań i refleksji naukowej, jest w naszym kraju nowe i dotychczas rzadko opisywane. Zamierzeniem ...