Now showing items 1-1 of 1

  • Wychowanie przedszkolne prologiem do edukacji zdrowotnej (added: 2015-02-06) 

    Lizak, Dorota (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2015)
    Wychowanie przedszkolne stanowi proces przygotowawczy mający na celu wstępną adaptację dziecka młodszego do warunków środowiska szkolnego, z którym niebawem przyjdzie mu się zetknąć. Ten etap rozwoju osobniczego jest również ...