Now showing items 1-12 of 12

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4 (XXIX), 2017 (Bezpieczeństwo w zarządzaniu mediami) (added: 2018-02-23) 

  du Vall, Marta; Chodyński, Andrzej; Bałamut, Anna; Ziarko, Janusz; Majorek, Marta; Woźniak-Zapór, Marta; Baran, Dariusz; Kalaman, Marek R.; Kalaman, Maciej A.; Láczay, Magdolna; Kwieciński, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
 • Dylematy współczesnego wychowania i edukacji (added: 2017-10-09) 

  Aksman, Joanna; Bocharova, Elena; Brzoza, Mariola; Burzyńska-Wentland, Lidia; Ciekot, Krystyna; Desedlova, Jaroslava; Gaweł, Anna; Gorloff, Elżbieta; Grzybowski, Romuald; Hitriuk, Wiera; Karapjetowa, Jelena; Kawula, Stanisław; Klasińska, Barbara; Kliś, Maria; Koczurko, Wasilij; Komorowska-Zielony, Alicja; Kowolik, Piotr; Kozłowska, Anna; Majsienia, Ludmiła; Oberuč, Jaroslav; Okraj, Zofia; Pabiańczyk, Anna; Ponomarjewa, Jelena; Rogalska-Marasińska, Aneta; Sikora, Justyna; Torowska, Joanna; Wantuła, Halina; Wroński, Ryszard; Wysocka, Ewa; Wysotjenko, Irina; Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: Tematyka tomu koncentruje się wokół kluczowych problemów współczesnej oświaty i efektywnych sposobów ich przezwyciężania. Autorzy podjęli problemy dotyczące zagadnień metodologicznych, kontekstów wychowania ...
 • Konstytucyjno-prawne aspekty wolności religijnej w Niemczech w świetle orzecznictwa najwyższych sądów (added: 2019-05-08) 

  Bainczyk, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Orzeczenia sądów konstytucyjnych dotyczące wolności religijnej budzą zawsze spore kontrowersje. H. Heinig i M. Morlok zwracają uwagę, iż tego rodzaju orzeczenia mają szczególne znaczenie dla kulturowego samookreślenia ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2005 : Wolność - Własność - Władza. Dylematy doktryny i praktyki (added: 2014-07-04) 

  Laidler, Paweł; Daniel, Krystyna; Szlachta, Bogdan; Kimla, Piotr; Sala-Szczypiński, Marcin; Balicki, Marek; Bombała, Bronisław; Chlipała, Monika; Laskowski, Piotr; Maliszewska-Nienartowicz, Justyna; Ryland, Diane; Marišová, Eleonóra; Citkowska-Kimla, Anna; Feczko, Piotr; Pulit, Anna; Biernat, Tadeusz; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Niniejszy numer kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” tworzy zbiór artykułów poświęconych w całości tematowi „Wolność, własność, władza - dylematy doktryny i praktyki”1.
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2004 (added: 2014-07-14) 

  Blachnicki, Bogusław; Wojtowicz, Mirosław; Szymańska, Agnieszka; Świderski, Paweł; Malec, Dorota; Cichoń, Paweł; Nagy, Stanisław; Olearczyk, Teresa; Galata, Stanisław; Kowalczyk-Hoyer, Barbara; Pietrzyk, Magdalena; Bednarczyk, Bogusława; Malinowski, Maciej; Kilian, Stanisław; Szymańska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Strasburskie kryteria dotyczące izolacyjnego środka zabezpieczającego a prawo polskie (added: 2020-02-04) 

  Srogosz, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The legal basis for the decision of the insulating safety measure are articles 93a-d and 93g of the Criminal Code. The content of the prerequisites laid down therein is based, inter alia, on the standards developed in ...
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1 (22), 2018 (added: 2018-10-24) 

  Augustyniak, Monika; Rab, Henriett; Zaccaria, Márton Leó; Srogosz, Tomasz; Szpak, Agnieszka; Peno, Michał; Tyburcy, Tomasz; Kania, Agnieszka; Burdziak, Konrad; Jurewicz, Marcin; Biernat, Jakub; Więzowska-Czepiel, Beata; Grześkowiak, Aleksandra; Ciszek-Łudzik, Izabela; Schmidt, Maciej; Surdyk, Michał; Zwolak, Sławomir; Borkowski, Robert; Mirocha, Łukasz; Marek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Wolność a bezpieczeństwo. Zamiast podsumowania (added: 2020-02-04) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Powszechne jest dziś przekonanie, że każdy człowiek ma zarówno prawo do wolności, jak i do bezpieczeństwa. To ostatnie zabezpiecza podstawowe, jak się dziś powszechnie przyjmuje, prawo człowieka - prawo do życia. Jednak, ...
 • Wolność człowieka w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II (added: 2019-06-26) 

  Nagy SCJ, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Do rangi powszechnie podzielanej opinii urosło przekonanie, że polski papież Jan Paweł II jest niestrudzonym, autentycznym obrońcą i rzecznikiem prawa wolności osoby ludzkiej. Wydaje mi się, że nie trzeba dziś nikogo o ...
 • Wolność jako cel wychowania: wizja tradycyjna i postmodernistyczna (added: 2015-03-05) 

  Niemirowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article is an attempt of the evaluation, which from pedagogic theories: traditional or postmodernist better serves the freedom of the man. The author determines the freedom as possibility of making everything what is ...
 • Wolność, własność, władza - Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna Marshalla (added: 2019-06-21) 

  Laidler, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Cechą charakterystyczną amerykańskiego systemu prawnego, powszechnie określanego jako system common law, jest prawotwórcza rola sędziów. Dzięki możliwości tworzenia precedensów, czyli wyroków mających zastosowanie we ...
 • Wpływ stanu wojennego w Polsce na status prawny związków zawodowych (added: 2020-02-13) 

  Kazimierczuk, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie w grudniu 1981 r. stanu wojennego zapoczątkowało powrót do monizmu w polskim ruchu związkowym. Zgodnie z dekretem o stanie wojennym wydanym przez Radę Państwa wszystkie związki zawodowe zostały zawieszone. ...